A šta sa Fijatom?

U Pravopisu srpskoga jezika Matice srpske možete naći predloge za pravilno pisanje ove skraćenice (t. 182, str. 149). Naime, Fijat, prema izvornom italijanskom „FIAT”, spada u grupu tzv. verbalizovanih skraćenica.

Verbalizovane skraćenice su po poreklu akronimi, što znači da su sastavljene od početnih slova reči koje ulaze u sastav punog naziva (kao npr. NIN – Nedeljne informativne novine). Fijat je tako akronimska skraćenica (nastala od početnih slova sintagme Fabbrica Italiana Automobili Torino ili Italijanska fabrika automobila iz Torina) koja se verbalizovala, odnosno osamostalila kao nezavisna leksema muškog roda i prve deklinacije (Fijat, Fijata).

Takvih verbalizovanih skraćenica stranog porekla ima u srpskom jeziku nekoliko, npr. Fifa, Unesko, Nasa, Cija itd. Pravopis propisuje pisanje naziva fabrike Fijat velikim slovom, a automobila malim – fijat (npr. Upravo sam iz fabrike Fijat izvezao mali fijat). Takođe, tačka 74. Pravopisa (strana 71) kaže da se Fijatov automobil piše velikim početnim slovom, pošto je „Fijatov” ovde prisvojni pridev od vlastite imenice, odnosno naziva fabrike.

U skladu sa ovim pravilima, možemo pisati Fijat/fijat i ćirilicom i latinicom, dakle kao samostalnu reč. Srpski jezički priručnik kaže da uporedo možemo koristiti i FIAT, FIAT-a.

Takođe, u Srpskom jezičkom priručniku I. Klajn nas podseća da je pravilnije reći i napisati „vozim fijat” umesto „vozim fijata”. Nastavak -a u akuzativu karakterističan je za imenice muškog roda koje označavaju živa bića. Međutim, svesni smo da je za neke auto sve na svetu.

Izvor: Jezikofil.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.