Da li se čarape obuvaju ili oblače

Definicija glagola obući u Rečniku SANU kaže da je u pitanju radnja navlačenja odeće ili odevnog predmeta na sebe ili drugoga. Pominje se i značenje navlačenje na noge obuće, obuti, nazuti.

Dakle, glagol obući se u nekim krajevima koristi se i umesto glagola obuti. Drugi glagol u ovom paru je svakako markiran i uže specijalizovan.

Glagol obuti, s druge strane, definiše se kao navući na noge ( obuću, čarape), nazuti, a kao drugo pokrajinsko značenje navodi se obući, navući (pantalone, gaće).

Dakle, kod glagola obuti imamo eksplicitno naveden primer sa čarapama, pa se čini da nema dileme, čarape se najpre obuvaju. Međutim, polisemantičnost i jednog i drugog glagola, kao i to da su čarape pre deo odeće nego obuće, dozvoljavaju nam da upotrebimo i glagol obući.

Ako uzmemo u obzir i druge glagole koji su spomenuti u definicijama, dolazimo do toga da se čarape mogu obuti, obući, nazuti i navući.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.