Нова јавна расвета стиже после три деценије

Новосађани настањени у делу града ограниченом улицама Футошком, Хајдук Вељковом, Руменачком, Руменачким путем и Булеваром Европе већ извесно време сведоци су обимних радова на јавном осветљењу.

Како смо сазнали у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, посао се одвија у складу с Програмом уређивања грађевинског земљишта за прошлу годину, а на основу уговора закљученог с одабраним понуђачем – „Енерготехника – Јужна Бачка“ ДОО Нови Сад. Ових дана у току је адаптација постојећег јавног осветљења, чија уговорена вредност износи 164.955.080,18 динара.

Занимљиво је то да у поменутом делу града јавно осветљење није мењано претходних неколико деценија. Тачније, старо више од 30 година, дотрајало и нефункционално, вапило је за адаптацијом. Уједно, трошкови електричне енергије и одржавања све више су се повећавали, а старе светиљке и сијалице нису давале одговарајућу јачину светла.

Ради веће сигурности саобраћаја и безбедности грађана у пешачким зонама, старе светиљке биће замењене новим осветљењем, савремено дизајнираним, с ефикасним светлосним карактеристикама и дуготрајнијим светлосним изворима, напомињу из Управе. Та инвестиција подразумева замену око 1.000 светиљки и око 700 стубова јавног осветљења на наведеној локацији. Новопројектовано јавно осветљење карактерише висок степен енергетске ефикасности у савременој ЛЕД технологији.

Адаптацијом јавног осветљења, односно применом нових светиљки и извора светла, смањиће се трошкови за утрошену електричну енергију и за одржавање јавног осветљења. Такође, биће појачан визуелни идентитет насеља и допринеће се очувању енергетских ресурса и животне средине.

Заменом око 1.000 светиљки и 700 стубова, обезбедиће се смањење трошкова за утрошену електричну енергију и за одржавање јавног осветљења, омогућиће се јачање визуелног идентитета насеља

Наведеним променама треба додати и побољшање перформанси уз гарантовани рок трајања ЛЕД извора светла. Наглашавамо њихов степен енергетске ефикасности, велики опсег рада у лошијим напонским приликама и екстремним временским условима, као и све учесталију примену централних система регулације и управљања, а све у складу с европским стандардима и препорукама, истичу из Градске управе.

Због обимности посла у вези са заменом јавне расвете и великих пара које изискује, из Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције наглашавају да се читав пројекат спроводи парцијално, још од 2004. године.

Реч је о дугорочном циљу, од чега у последње две године примењујемо ЛЕД изворе осветљења, поручују из Управе. Реконструкција и адаптација јавног осветљења реализује се системски, анализом постојећег стања и пројектовањем нових решења уз поштовање норми и правила струке, а све у складу с расположивим новцем. Напомињемо да се сав исправан и употребљив материјал (стубови и светиљке) предаје предузећу надлежном за одржавање јавног осветљења у Новом Саду ради евентуалне замене у другим градским и приградским насељима.

Још пре две године завршена је изградња новог јавног осветљења у неколико улица на територији МЗ Раднички на Детелинари. С обзиром на то да су у питању светиљке новије генерације, оне се неће мењати у оквиру актуелних радова у том насељу.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.