Šta znači pregršt

Prema Petru Skoku imenica pregršt tvorena je  od osnove grst, koja je praslovenskog porekla i znači „otvorena ruka za primanje“. Prefiks pre– je dodat kako bi se izbegla homonimija sa imenicom grst koja znači gađenje.

Rečnik SANU beleži grst kao „unutrašnji deo šake koritasto podešen ili uopšte; količina nečega koja stane u jednu šaku“. Prema rečniku Matice srpske pregršt znači „zajedno sastavljeni dlanovi sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte“. Kako u šake može stati samo mala količina nečega, razvilo se i figurativno značenje- „neznatna količina čega, mali broj ljudi“.

Foto: Pixabay

Dakle, prvobitno značenje reči pregršt, kada ima prilošku funkciju, jeste mali, neznatan. U savremenom jeziku ovo značenje je gotovo nepoznato i danas se uglavnom upotrebljava u potpuno suprotnom značenju- obilje, velika količina nečega.

Izvor: Jezikofil.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.