PODSTICAJI ZA OSIGURANJE USEVA I ŽIVOTINJA

PODSTICAJI ZA OSIGURANJE USEVA I ŽIVOTINJA

Pravo na podsticaje za kojima su pokriveni rizici od grada, požara, groma (osnovni rizici) kao i dopunski (rizik od prolećnih mrazeva, poplava i oluja), ostvaruje se podnošenjem zahteva Ministarstvu finasnija – Upravi za trezor od 1. jula do 15. novembra. Živko Stefanović, stručnjak za agroekonomiju iz lozničke Poljoprivredne stručne službe, kaže da su osiguranjem useva […]

Pročitajte više...