OVO SU SORTE JAGODA KOJE DAJU VEĆE PRINOSE

OVO SU SORTE JAGODA KOJE DAJU VEĆE PRINOSE

Da bi postigli bolje prinose i kvalitetnije plodove, mnogi proizvođači se poslednjih godina radije odlučuju za gajenje novih sorti jagoda koje su veoma cenjene na evropskom tržištu. Rezultati domaćih i stranih ispitivanja pokazuju da neke od tih sorti imaju skromnije zahteve prema ekološkim uslovima i primenjenoj agrotehnici, što ih čini potencijalno interesantnim za gajenje u […]

Pročitajte više...