„IGRE BEZ GRANICA, ZAJEDNO U SPORTU „ŽABALJ 2019.

„IGRE BEZ GRANICA, ZAJEDNO U SPORTU „ŽABALJ 2019.

U Žablju je danas u organizaciji Sportskog saveza i udruženja „Altruist“, održana 6. Olimpijada za decu sa posebnim potrebama. Udruženje roditelja i hranitelja dece i odraslih osoba sa invaliditetom je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, koje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obezbeđivanjašto boljih uslova za uključivanje dece i omladine sa smetnjama u razvoju […]

Pročitajte više...