U prvih pola godine 18 žena ubijeno

Od ove godine 18. maj se obeležava kao Dan sećanja na ubijene žene – žrtve nasilja. Dan sećanja je odabran pošto je 16, 17. i 18. maja 2015. godine čak sedam žena u Srbiji ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je od početka ove godne, kako pokazuje statistika, već 18 žena smrtno stradalo od svojih partnera ili u okviru porodice ili domaćinstva.

Kako je navedeno u saopštenju, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržava delovanje centara za socijalni rad, koji se svakodnevno susreću i kontinuirano rade na sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Samo u 2017. godini, pružena je podrška za oko 16.500 osoba sa iskustvom nasilja i izrečeno je preko pet hiljada mera zaštite od nasilja u porodici. Postupci, koji se kod nas primenjuju na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je počeo da se primenjuje od juna prošle godine – dominantno se tiču fizičkog nasilja, a u manjem obimu psihičkog i seksualnog.

Primeri intervencija u situacijama ekonomskog nasilja su retki, a u ekonomskoj sferi, u okviru podele moći u porodici, postavljenim nejednakim ulogama u raspodeli stečenih sredstava, tradicionalnim obrascima raspolaganjem novcem – leže koreni diskriminacije, koji vode u nasilje i primenu nasilja.

Kako bi se ojačao položaj žena, resorno ministarstvo je u poslednjih nekoliko godina dodeljivalo sredstva na osnovu konkursa za projekte ekonomskog osnaživanja žena u domenu organske proizvodnje, modernih tehnologija i zanatstva.  Nacionalna služba za zapošljavanje redovno izdvaja sredstva i subvencije namenjena podršci i pokretanju proizvodnje za žene sa iskustvom nasilja u porodici i za ta se sredstva u filijalama Službe može konkurisati.

Ipak, u primeni postupaka usmerenih ka materiji nasilja pitanje ekonomskog nasilja se mora na mnogo efikasniji način rešavati.  Potrebne su presude, prve kazne i jasno stavljanje do znanja da ekonomska dominacija u porodici nije ništa drugo nego obična diskriminacija i povreda ljudskih prava.

Zato se u narednom periodu sa opravdanim razlogom može očekivati pojačano angažovanje organa Republike Srbije na suzbijanju ekonomskog nasilja ne zaboravljajući, pri tom, postojeće žrtve i čineći sve da one budu dostojanstveno zbrinute i ponovo uključene u sve tokove društva.

U saopštenju se podseća na to da je Vlada Srbije prošle godine donela Zaključak da se 18. maj proglasi za Dan sećanja na ubijene žene, žrtve nasilja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.