Уместо супер страних лепушкасте домаће речи

У Српском језичком приручнику аутори нас подсећају да има лепих домаћих речи за поједине стране речи које често употребљавамо:

кореспонденција је исто што и преписка;

конфликт је сукоб;

компензација је  на(до)кнада;

дигнитет је достојанство;

колекција је збирка;

хипокрит је лицемер;

евидентан је очигледан (очит);

контрадикторан је противречан;

литерарни је књижевни;

реализовати је остварити;

иритирати је дражити;

лимитирати је ограничити.

Ми бисмо овом списку додали још и следеће:

консеквенце или реперкусије могу да буду и последице;

бенефит је свакако чешће корист;

адекватан је одговарајући;

мултиплицирати је умножавати;

 еквивалент је парњак;

регистровати у једном од значења може да буде опазити, приметити.

Слажемо се да стране речи, поготово оне које су се одомаћиле у српском језику, доприносе сликовитијем, разноврснијем и прецизнијем изражавању, али добро је знати да понекад стране речи имају своје домаће парњаке.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.