Главом без обзира

Посебну пажњу привлачи фразем бежати главом без обзира. Зашто баш главом без обзира? Објашњење ћемо покушати да нађемо у народним веровањима и обичајима. У појединим крајевима Србије, нарочито на Косову и Метохији, устаљено је веровање да се у погребној повроци не ваља окретати уназад, јер се тиме призива несрећа. Такође, након сахране, приликом удаљавања од гробног места на којем је покојник сахрањен, забрањено је окретати се ка гробу, јер и то призива смрт. Дакле, према народном веровању треба што пре отићи одатле и не обазирати се на свежу раку. Трагове ове забране освртања налазимо и у миту о Орфеју и Еуридици. Према легенди, Орфеју је било омогућено да своју драгу оживи под условом да се не осврне и не погледа Еуридику, која ће га следити, све док не напусте подземни свет. Занимљиво је да се ова античка забрана сачувала и након доласка хришћанства.

Ostavite odgovor