SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

Ujedinjene nacije su proglasile 17. oktobar za Svetski dan borbe protiv siromaštva. Cilj obeležavanja tog dana jeste širenje svesti o važnosti borbe protiv siromaštva u svim zemljama, a naročito onima u razvoju. Služba patronaže Doma zdravlja „Novi Sad“  obeležila je radno Svetski dan borbe protiv siromaštva i u saradnji sa Crvenim krstom „Novi Sad“ dana 17.10.2019. godine u prostorijama dispanzera “Klisa” podelila garderobu, higijenske setove  i igračke za decu marginalizovanih porodica koje žive u ekstremnom siromaštvu. U saradnji sa zdravstvenim medijatorkama za romsku populaciju nastaviće se podela navedene pomoći. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku najveću stopu rizika od siromaštva imaju osobe koje žive u domaćinstvima sa dvoje odraslih itroje ili više dece, zatim mladi od 18-24 godine i mlađi od 18 godina. Patronažne sestre se svakodnevno,  realizujući svoje redovne aktivnosti, susreću sa porodicama koje nemaju osnovna sredstva za život. Povezujući ugrožene porodice sa Crvenim krstom i nevladinim humanitarnim organizacijama, borimo se protiv siromaštva kako bi svi ljudi imali dostojanstven život a deca zdravo odrastala u podsticajnom okruženju. Ovim putem apelujemo na sve ljude dobrog srca da uzmu učešće u borbi protiv siromaštva jer nečije malo nekome znači sve. Građani čistu staru garderobu i dečje igračke mogu odneti u prostorije Crvenog krsta.