20. FESTIVAL MLADIH PEVAČA SLOVAČKIH NARODNIH PESAMA “RASPEVANI SREM” U STAROJ PAZOVI / 20. ROČNÍK FESTIVALU MLADÝCH SPEVÁKOV SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH PIESNÍ ROZOSPIEVANÝ SRIEM V STAREJ PAZOVE

Prošle nedelje, tačnije 24. novembra, održan je jubilarni festival mladih pevača slovačkih narodnih pesama “Raspevani Srem”. 20. godišnjica ovog sremskog festivala je svakako vredna poštovanja, a organizovana je u Staroj Pazovi uz prisustvo brojnih predstavnika političkog i kulturnog života vojvođanskih Slovaka. Publiku je najpre pozdravila predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, ujedno i predsednica staropazovačkog SKUD “Heroj Janko Čmelik”, Libuška Lakatošova, posle koje je reč pripala i Janu Brtki, predsedniku Matice slovačke u Srbiji. Na ovom jubilarnom festivalu učestvovali su vrhunski interpretatori slovačke narodne pesme – pobednici i najuspešniji pevači prošlih edicija festivala, koji su kvalitetno pevali uz pratnju izvrsnog narodnog orkestra pod vođstvom Vladislava Forgača. Bili su to: Ana Šagova, Jaroslava Vrškova-Opavska, Nataša Ćirkovićová-Nedeljicka, Igor Uhelji, Mihaela Kočišova, Zdenko Jašo i Maria Bzovska iz Stare Pazove, Milena Milenkovićová, Martina Mitnaverova, Ana Jašova i Andrea Halajova iz Boljevaca, Vesna Škulcova-Mijatovićova iz Luga, kao i Alen Feltan i Jovana Trkuljova iz Šida. Na kraju bogatog i kvalitetnog programa, koji je vodila Miruška Kočišova, slovo je pripalo i Pavelu Kukučki, predsedniku Festivalskog odbora, koji se zahvalio učesnicima i publici. Organizatori 20. festivala “Raspevani Srem” bili su MOMS Stara Pazova i SKUD “Heroj Janko Čmelik”, uz sponzorstvo Opštine Stara Pazova i NRSNM. За војводјанске: Danica Vŕbová Minulú nedeľu, presnejšie 24. novembra jubiloval festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem. Úctyhodný 20. ročník tohto sriemskeho festivalu odznel v Starej Pazove za prítomnosti početných predstaviteľov politického a kultúrneho života vojvodinských Slovákov. Obecenstvo najprv pozdravila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, zároveň aj predsedníčka staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Libuška Lakatošová, po ktorej slovo patrilo aj Jánovi Brtkovi, predsedovi Matice slovenskej v Srbsku. Tohto jubilejného ročníka zúčastnili sa poprední interpreti – víťazi a najúspešnejší speváci predošlých festivalových ročníkoch, ktorí kvalitne spievali za sprievodu vynikajúceho ľudového orchestra, hrajúceho pod taktovkou Vladislava Forgáča. Boli to: Anna Šagová, Jaroslava Vršková-Opavská, Nataša Ćirkovićová-Nedelická, Igor Uheli, Michaela Kočišová, Zdenko Jašo a Mária Bzovská zo Starej Pazovy, Milena Milenkovićová, Martina Mitnáverová, Andrea Halajová a Anna Jašová z Boľoviec, Vesna Škulcová-Mijatovićová z Lugu a Alen Feltan a Jovana Trkuljová zo Šídu. Na záver bohatého a kvalitného programu, ktorý moderovala Miruška Kočišová, prihovoril sa a účinkujúcim sa poďakoval aj predseda Festivalového výboru, Pavel Kukučka. Organizátormi 20. ročníka festivalu Rozospievaný Sriem boli MOMS Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka, kým sa ako sponzory podpisujú Obec Stará Pazova a NRSNM.