205 miliona dinara za obrazovanje u APV

Председник Покрајинске владе
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje raspisao još konkurse za regresiranje prevoza učenika vojvođanskih srednjih škola, kao i za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja. Za regresiranje prevoza učenika srednjih škola Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje za ovu godinu izdvojio je 182.000.000 dinara. Sredstva su namenjena za srednjoškolce koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole i nazad, a pravo prijave na konkurs imaju opštine i gradovi sa teritorije Vojvodine. Još 23.307.500 dinara pokrajina je izdvojila za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, za podizanje kvaliteta učeničkog standarda, jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola, potom za nabavku opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih, kao i za škole koje realizuju dvojezičku nastavu u 2018. godini. Rok za podnošenje prijava na oba konkursa jeste 9. mart, a kompletna konkursna dokumentacija, sa uputstvima, pravilima i kriterijumima, može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ili putem sajta www.puma.vojvodina.gov.rs, na kojem će, po završetku konkrsa biti objavljenu i rezultati.

Ostavite odgovor