Након заседања Градског штаба за ванредне ситуације, на 9. ванредној седници од 19. марта 2020. године донете су нове наредбе.  Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да у угоститељским објектима за пружање услуга исхране и пића на територији Града Новог Сада, од 19. марта 2020. године, радно време организују у периоду од 08,00 до 19,00 сати.    Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима, занатским објектима и у објектима за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада  да, од 19. марта 2020. године, радно време организују у периоду од 06,00 до 19,00 сати.  У затвореним просторијама објеката из тачке I. и II. ове наредбе, дозвољено је присуство највише 50 особа, као и обавеза сталне примене мера заштите и дезинфекције простора у објектима.   Јавно окупљање на отвореном и затвореном простору ограничава се тако да дистанца између лица мора бити најмање два метра, као и да на површини од четири квадратна метра не може бити више од једног лица. Власници објеката из тачке I. и II. ове наредбе су у обавези да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар тог објекта.   Задужује се Градска управа за привреду и Градска управа за инспекцијске послове, да врше појачани надзор над спровођењем мера из тачке I,  II. и III. ове наредбе.  Доношењем ове наредбе ставља се ван снаге Наредба Градског штаба за ванредне ситуације број: 3-312/20-VII-1 од 16. марта 2020. године.   Нови Сад, 19. март 2020. године