7.500 ЛИТАРА КРИЈУМЧАРЕНЕ НАФТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Цариници су 17. септембра 2019. године, на прелазу Велико Градиште спречили покушај кријумчарења готово 7.500 литара нафте на једном броду који је био у квару. Ради се о немачком броду “Johan Strauss“ који је у власништву мађарске фирме, a који се током пловидбе покварио, па је други брод био ангажован да га дошлепа до места где би био ремонтован. Приликом улазне контроле у Србију, цариници су открили да се у његовим погонским танковима налази много више дизел горива од пријављене количине. Наиме, користећи “бустер“ уређај за мерење густине материје утврђено је да се уместо 65.000 литара горива у њему налази скоро 73.000 литара. Против машинисте, који се у време откривања прекршаја једини налазио на броду, поднет је захтев за покретање прекршајног поступка чији је исход новчана казна, као и наплата противвредности робе која се не може одузети. Како је царинарница Кладово потом донела и решење о наплати царине и других увозних дажбина, укупно наплаћена сума за овај прекршај износила је готово 1,6 милиона динара, што су средства која се директно сливају у државни буџет.