Uskoro registar neplaćenih računa

Vlasnik privatnog preduzeća više neće moći da naplati isporučenu robu ako račun ne registruje u novoosnovanom Centralnom registru faktura. I ne samo to – ukoliko se njegova faktura ne nađe u ovoj elektronskoj bazi neplaćenih računa, koja je osnovana pri Upravi za trezor, preduzetnik bi mogao da plati i kaznu koja se kreće od 100.000 do dva miliona dinara. Ovo su ključne novine izmena i dopuna Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje su usvojene u decembru prošle godine. Registracija privrednika obavljaće se u Upravi za trezor, a državne institucije su ovih dana svojim dobavljačima iz privatnog sektora poslale obaveštenje o novom načinu isplate. Zvanično, ova elektronska baza računa trebalo bi da počne sa radom već 1. marta. Nezvanično, početak primene ovog novog servisa biće odložen za mesec dana jer još nisu ispunjeni svi tehnički uslovi za okretanje ovog servisa. Zaprećene su kazne i za zaposlene u javnom sektoru ukoliko plate fakturu koja nije registrovana. Za odgovorna lica one se kreću u rasponu od 5.000 do 150.000 dinara. Propis se odnosi na sve koji na neki način posluju sa državom, a namera zakonodavca bila je da javni sektor konačno za sobom ostavi čiste račune. Preko novooosnovanog registra praktično će se pratiti status svakog računa, pa će biti onemogućeno i da država, što je ranije bio slučaj, bude generator nelikvidnosti. Tačnije, javni sektor više neće moći da gomila dugove prema privatnom sektoru. Po zakonu o rokovima plaćanja, koji je stupio na snagu prvog aprila 2013. godine, država sve svoje obaveze mora da izmiri u roku od 40 dana. Za privatni sektor, ovaj rok je nešto duži i iznosi 60 dana. Svi zainteresovani privrednici koji žele da se registruju u ovoj bazi to mogu da učine i elektronski, na sajtu Uprave za trezor. Na prvi pogled se, ipak, čini da registracija neće biti jednostavan posao za predstavnike privatnog sektora. U centralnom registru faktura trbalo bi da se nađe naziv ili jedinstveni broj korisnika javnih sredstava. Uz to bi trebalo da upišu i broj fakture, kao i ukupan iznos fakture. U registar se unose i matični broj dužnika, poreski indentifikacioni broj, adresa, elektronska pošta i broj telefona.

Ostavite odgovor