КОМПРЕСОВАТИ

Лаици за компјутере често питају како да компресују фајл. У новинама смо читали да би се, на пример, гас могао компресовати и превозити преко мора, а нове лингвистичке теорије, кажу неки лингвисти, доказују да се и значења могу компресовати. Компресија (лат. compressio) постоји, дакако, и у информатици, и у енергетици, па чак и у лингвистици, и у зависности од употребе значи ‘сабијање, збијање, стискање’. Међутим, глагол компресовати није нормативно исправан, него се у том значењу употребљавају једино нормативно прихватљиви глаголи компримирати, односно компримовати (лат. comprimere).

Ostavite odgovor