„АКЦИОНИ ПЛАН И СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДУ КИКИНДА ЗА ПЕРИОД 2024 – 2030.“

Град Кикинда је, у партнерству са Регионалним центром за друштвено-економски развој “Банат“, започео пројекат под називом “Стратегија развоја спорта у граду Кикинди за период од 2024. до 2030. године и акционог плана за исти период“. Циљ пројекта је израда стратегије развоја спорта како би се осигурао одржив и просперитетан спортски сектор у граду, који ће подстицати здрав начин живота и унапредити квалитет живота становника. Тим поводом је у Градској кући одржана конференција како би се јавности појаснили детаљи, на којој су, између осталих, присуствовали Драган Пецарски, члан Градског већа задужен за спорт и омладину и Јелена Чуданов, председница Спортског савеза Кикинде. “Ово је веома битна стратегија, ми имамо правце деловања и циљеве које би требало да дефинишемо до краја године и то ћемо урадити кроз анкете. Имали смо први састанак са свима који чине спорт тако да је планирано да сви они учествују у креирању ове стратегије. Овим ћемо побољшати спортску инфраструктуру, али и унапредити рад са млађим категоријама, стручни рад и рад са рекреативцима“, рекао је Пецарски. Стратегија представља документ који ће обухватити све активности и пројекте за постигнуће ових циљева. У њу ће бити укључене финансијске пројекције, дефинисане мере, пројекти и активности, као и и план за праћење напретка, процене ефективности и утицаја на заједницу. Оваква стратегија ће бити од изузетног значаја за унапређење спортског сектора, повећање броја спортских садржаја и програма, побољшање спортске инфраструктуре и подстицање становника да се баве физичком активношћу и спортом. То ће довести до здравијег и активнијег начина живота становника града и побољшати квалитет живота у целини, што ће се позитивно одразити и на уочене негативне демографске показатеље: “Ми смо ового лета започели пројекат. Иницијатор је Град Кикинда, ми смо подршка на овом врло значајном документу за развој спорта у граду“, додао је Роберт Молнар, експерт на пројекту. Извор: Град Кикинда