БАНОВИНА У НОВОМ СЈАЈУ

Радови на санацији и реконструкцији фасаде зграде Покрајинске владе, вредни 30,175 милиона динара, завршени су у уговореном року. Санација је обухватила чишћење камене фасаде површине 10.700 квадратних метара, реконструкцију оштећених или недостајућих делова фасаде, чишћење улазних камених степеништа и оградних зидова, површине 670 квадрата, као и обнову декоративних елемената. Радови су извођени под свакодневним надзором Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Технолошког факултета. После 80 година, од када је саграђена зграда данашње Покрајинске владе, извршена је реконструкција и санација, а у плану су за следећу годину и радови на обнови фасаде зграде Скупштине АП Војводине, која се налази у бановинском комплексу. Импозантно здање, подигнуто према пројекту архитекте Драгише Брашована 1939. године, једна је од најлепших грађевина двадесетог века у нашој земљи и у њој је билo седиште Дунавске бановине.