БЕСПЛАТНА ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ – БЕЗПЛАТНА ПОТРИМОВКА ЖИТЕЛЬОМ ОПШТИНИ ЖАБЕЛЬ

Градови и општине који у својим болницама и домовима здравља имају запосленог психолога, убрзо су после проглашења ванредног стања у Републици Србији имали могућност за бесплатну психолошку подршку и саветовање. Међутим, у целој Србији, као и у Војводини постоје и мање општине као што је Општина Жабаљ која због мањег броја становника нема право на запосленог психолога. Због тога је, мастер психолог и психотерапеут Мирјана Латинкић из Жабља одлучила да свим грађанима Општине Жабаљ да бесплатну психолошку подршку. Разговори су бесплатни. -Сви се по први пут сусрећемо са овом специфичном ситуацијом. Сви који имају потребу да назову, нек назову, подржка је потребна свима. У оваквим ванредним ситуацијама, на почетку осећамо страх који је наш механизам одбране, а касније он може да ескалира у пихолошки проблем, рекла је мастер психолог и психотерапеут Мирјана Латинкич која ради у приватној ординацији у Новом Саду. Грађани Општине Жабаљ је могу контактирати на број телефона 060/42-555-40, сваки дан, седам дана у недељи, од 17 по 19 часова.    За војвођанске.рс : С. Саламун  

БЕЗПЛАТНА ПОТРИМОВКА ЖИТЕЛЬОМ ОПШТИНИ ЖАБЕЛЬ

Городи и општини котри у своїх шпитальох и домох здравя маю занятого психолоґа, пошвидко по преглашованю позрядового стану у Републики Сербиї мали могучносц безплатного психолоґийного совитованя и потримовку. Медзитим, у Цалей Сербиї, як и у Войводини исую и менши општини як цо Општина Жабель котра пре менше число гражданох нє мал право на занятого психолоґа. Пре таке, мастер психолоґ и психотерапеут Миряна Латинкич зоз Жаблю одлучела шицким гражданом Општини Жабель дац безплатну психолоґийну потримовку. Розгварки безплатни. – Шицки ше по першираз стретаме зоз тоту специфичну ситуацию. Шицки котри маю потребу най волаю, по потримовка потребна шицким. У таких позрядових ситуацийох, з початку чувствуєме страх котри наш механїзем охрани, а познєйше вон може ескаловац до психичних завадзаньох, гварела мастер психолоґ и психотерапеут Миряна Латинкич котра роби у приватней ординациї у Новим Садзе. Гражданє Општини Жабель ю можу контактирац на число телефона 060/42-555-40, кажди дзень, седем днї у тижню, од 17 по 19 годзин.     За войводянски.рс : С. Саламун