Bespovratna sredstva za žensko preduzetništvo

Grad Novi Sad dodeljuje bespovratna sredstva ženama preduzetnicama. Konkurs je otvoren do 6. novembra, a dodeljuje se najviše 600 i najmanje 200 hiljada dinara. Cilj ovog konkursa je podsticanje ženskog preduzetništva, kao i inovacija u toj oblasti. Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala preduzeća u vlasništvu žena, sa minimalnim udelom od 51 odsto u ukupnom kapitalu društva. Mogu da učestvuju i preduzetničke radnje čiji su osnivači žene i koje su registrovane na teritoriji Grada, najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Jedan privredni subjekat može na ovom konkursu da učestvuje samo sa jednom prijavom. Prijava sa konkursnom dokumentacijom se podnosi predajom na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući od 8 do 15 časova. Potrebno je predati kovertu sa naznakom: Za Gradsku upravu za privredu – Prijava na “JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu”. Prijava se može poslati i poštom, sa naznakom: Gradska uprava za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode br. 1, Za Gradsku upravu za privredu. Jednokratna sredstva se dodeljuju u maksimalnom iznosu od 600.000 dinara po jednoj prijavi, osim za izradu internet prezentacije gde je maksimalan iznos 200.000 dinara po prijavi.  

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.