БУЛЕВАР ЕВРОПЕ – И ПАРКИНЗИ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Стамбена изградња на Булевару Европе, несумњиво је променила интензитет саобраћаја у том делу Детелинаре. Пораст броја стамбених јединица довео је и до раста броја становника, а самим тим, на улицама је све више возила. Сведоци смо све тежег паркирања у том делу града и због тога је градња нових паркинг места нужна.  У циљу превазилажења тог озбиљног проблема, планским документом је предвиђена могућност изградње паркинга уз Булевар Европе, на страни стамбене зоне Детелинара, и то на делу површине између коловоза и бициклистичке стазе. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду покренула је отворени поступак јавне набавке за избор најповољнијег извођача радова за изградњу паркинга дуж Булевара Европе у Новом Саду – прва фаза. Отварање понуда биће извршено јавно 29. јуна 2020. године, у просторијама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. У првој фази, градиће се деонице између Улице Јанка Веселиновића и Улице Хаџи Рувимова, између Улице Хаџи Рувимова и Улице Бранка Бајића, као и Бранка Бајића и Футошке улице. Другом фазом биће обухваћена деоница између Улице Корнелија Станковића и Улице Јанка Веселиновића. На комплетној деоници, од Улице Јанка Веселиновића до Футошке улице, биће изграђено укупно 201 паркинг место. Паркинзи ће бити једнострани са косом шемом паркирања уз десни коловоз на страни стамбене зоне Детелинара, и то на делу од Футошке улице до Улице Јанка Веселиновића, у дужини од 950 метара. У првој фази биће изграђено 181 паркинг место. Веома је важно истаћи да ће се приликом изградње посебно водити рачуна о очувању зелених површина. Дрворед који се налази дуж Булевара Европе биће очуван, а свако стабло заштићено. Такође, на местима где недостају стабла, остављена су места за нове саднице. На новонасталим површинама око стабала се планира садња шибља и одговарајућег зеленила. Постојећи систем за наводњавање, који је раније изграђен, сада ће бити замењен новим и савременијим, а биће спуштен  на одговарајућу дубину. Осим тога, планирана је изградња једне подземне гараже у делу између улица Јанка Веселиновића и Хаџи Рувимове и друге између улица Корнелија Станковића и Јанка Веселиновића. Тај пројекат је у фази планирања и неопходно је да се обезбеди новац за његову реализацију. Управо таква врста паркинга, даје могућност да се сачува зелени појас, свако дрво и сваки квадрат травњака. Важно је још једном истаћи да, изградњом паркинга дуж Булевара Европе, Град Нови Сад жели да настави стратешко решавање недостатка паркинг места као једне од најучесталијих пропратних појава урбаног развоја града али и да истовремено брине о квалитету животне средине.