Поподневно спавање може да буде опасно!

Ново истраживање показало је како послеподневно спавање у временском трајању дужем од 40 минута повећава ризик за више телесних поремећаја. Студија која је обухватила 300.000 испитаника показала је утицај поподневног … Read More