CELOSVETOVÁ ORGANIZÁCIA YMCA

Celosvetová organizácia YMCA Srbsko v Báčskom Petrovci bola založená v roku 2007 od strane mladých ľudí. Postupne si začali obnovovať svoju vlastnú kanceláriu, rozvíjať si v nej aktivity, ktoré sú aj naďalej určené pre deti a mládežníkov. Mládež v priestoroch YMCA Srbsko organizuje i kreatívne dielne, ako je zdobenie vianočných ozdôb, čiže príprava na každoročné Vianočné trhy. Tiež stánok majú i na Slovenských Národných Slávnostiach, zúčastnili sa na mnohých konferenciách u nás a v zahraničí. V lete, mládež venuje svoj čas i pre deti v rámci dvojtýždňového letného pobavenia. Jedného dňa prišli na ideu, aby pre deti spravili detský program v detskom kútiku v ktorom budú stráviť svoj voľný kreatívny čas po škole. Tak v roku 2017 sa založil Kreatívny centrum Ymcáreň, ktorý je prístupný pre deti vo veku od 3 do 12 rokoch. Kreatívne centrum ponúka deťom niekoľko hodín stráviť čas aktívne s vychovávateľkou. Pre Ymcáreň členovia zabezpečili nový majetok vo farebnej miestnosti. Ako i minulé roky tak i dodnes Ymcáreň pracuje i počas leta, ale taktiež i keď je škola. Program určený na každý týždeň poskytne tvorivo, edukačné a zaujímavo strávenie voľného času detí v kreatívnom centre v malých skupinách, čo prispeje k zdravšiemu rozvoju detí. Vo svete vládne vírus Covid-19, ktorý znepokojil národ, ale sú prázdniny, tak Kreatívne centrum sa otvoril ale za prísnych opatreniach. Väčšinu informácii Vám poskytne Nataša Kiniková, ktorá vedie program pre deti s ktorou som sa dala do rozhovoru.    Päť rokov rýchlo ubehlo od tvojho zápisu na Pedagogickej Fakulte v Nitre, opíš nám tvoje študovania, si spokojná, že si študovala na Slovensku? Musím sa zhodnúť, že tých 5 rokov ozaj rýchlo ubehlo. Štúdium si neviem vynachváliť, myslím si že mi ponúklo množstvo skúseností a vedomostí z ktorých teraz čerpám aj v praxi. Neľutujem, že som si zvolila štúdium na Slovensku. Toto rozhodnutie mi pomohlo s osamostatnením sa, mala som viac príležitostí cestovať a zdokonaľovať sa. Mladí ľudia odchádzajú na Slovensko už či študovať alebo i pracovne, že život v Srbsku je o ničom, čo si myslíš ty o tomto nevyriešenom príbehu? Náš život je tam kde sme my, nemyslím si že krajina v ktorej žijeme ovplyvní naše šťastie. Z môjho pohľadu každý kto má možnosť by si mal skúsiť žiť v zahraničí aspoň na krátku dobu, lebo je to niečo čo ho obohatí v každom zmysle. Ľudia ktorí zostanú doma v Srbsku často hovoria, že tí ktorí odišli na Slovensko si zvolili ľahšiu cestu, ale sami si to nikdy neskúsili. Za seba môžem tvrdiť, že ja som si určite jednoduchšiu cestu nezvolila. Po ukončení vysokej školy na Slovensku si sa vrátila do Srbska, zamestnala v kreatívnom centre Ymcáreň, napíš nám tvoje dojmy a očakávania ako pracovníčka s deťmi? YMCÁREŇ  je projekt ktorí celkovo zodpovedá tomu, čím sa chcem momentálne zaoberať. Vyžaduje odo mňa kreativitu, neustále nápady, ale hlavne spoluprácu s deťmi rôzneho veku. Prvé dojmy sú pozitívne, snažím sa deti viesť k zmysluplnému tráveniu voľného času a práve v tom spočívajú aj moje očakávania. Ymcáreň aj napriek mimoriadnej situácii vo svete spôsobenej ochorením vírusu Covid-19 otvorila dvere pre našich najmladších, s čím ste začali prvý týždeň, aká bola téma týždňa a aké všetko aktivity si pripravila pre deti? Po dlhších prípravách sme začali pracovať. Prvé dva týždne boli zamerané hlavne na detskú tvorivosť. Začali sme s námorníckym týždňom, kde sme si vytvorili 3D akvárium, plachetnice a vlastnú pláž. Snažila som sa aby sme využili aj pekné počasie a nádvorie Miestneho spoločenstva na pohyb a rekreáciu. V jednom zatvorenom vieme, že nesmú byť viac ako desať osôb kvôli vírusu Covid-19, ako je to u vás? Pridržiavate sa opatrení krízové štábu? Situácia s vírusom zasiahla ako všetkých, tak aj našu kreatívnu dielňu. Rozhodli sme sa, že v jeden deň príjmeme najviac 6 detí. Postarali sme sa o pravidelnú dezinfekciu priestorov a snažíme sa rešpektovať všetky opatrenia. Ako prebieha tvoj jeden pracovný deň, koľkokrát pracuješ v Ymcarni a aký je záujem u deti či ich rodičov? Môj pracovný deň je celkom flexibilný. Ymcáreň pracuje tri hodiny denne, rozvrh pravidelne aktualizujeme na našej Facebook stránke YMCA Serbia. Môj pracovný čas sa, ale nekončí po odchode detí domov, táto práca si odo mňa vyžaduje pravidelnú prípravu na každý deň, analýzu dňa, prípravu priestorov na nové stretnutia ako i komunikáciu s rodičmi. Záujem Petrovčanov je prvé dva týždne veľký. Kôli spomínanému vírusu nemáme kapacity prijať všetky deti, čo nám je nesmierne ľúto a tešíme sa na časy kedy svoje dvere otvoríme naplno. Aké máš plány do budúcna s deťmi v Ymcárni, plánuješ sa možno vrátiť i na Slovensko? V budúcnosti by som chcela pokračovať s budovaním kreativity, kritického myslenia, športového ducha a spolupráce u detí. Mám v pláne využiť blízkosť obecnej knižnice, galérie, rôznych spolkov a združení na to, aby som deti viedla k zmysluplnému tráveniu ich voľného času. Samozrejme budeme pokračovať aj s našimi dielňami, ktoré sa ukázali ako úspešné. Zatiaľ som spokojná so životom doma v Srbsku v každom aspekte. Nikdy ale nevylučujem možnosť v budúcnosti sa presťahovať či už na Slovensko, alebo aj niekam inam do zahraničia.   Marína Horvátová