Четири погледа на оптацију Срба из Мађарске (1923–1931), округли сто

Четири погледа на оптацију Срба из Мађарске (1923–1931), округли сто

Клуб „Трибина младих” Културни центар Новог Сада

30. мај 2023. године у 19.00 часова

 

Оптација Срба из Мађарске у Краљевину Југославију (1923–1931), када се око 14.000 Срба из Мађарске преселило у југословенску државу, богат је, сложен и драматичан процес.

Историчар права Јелена Веселинов представиће овом приликом кратак преглед историје задужбинарства међу Србима у Мађарској и њихову посвећеност идеји и циљевима Матице српске. Етнолог Богдан Шекарић у свом микроистраживању говориће о оптантској заједници из села Бата у будимпештанском Подунављу у новом насељу Путниково у Банату. Историчар архитектуре др Мариа Силађи анализираће на примеру јавне градње у колонији Војвода Степа у Банату утицај оптантске заједнице у новој микрозаједници. Историчар др Милан Мицић бавиће се појединачним људским судбинама оптаната у процесу сеобе.