ДA БУДЕМО БЛИСКО

Придев близак има два компаратива у зависности од тога шта значи: 1. комп. ближи (суперл. најближи) – придев близак има просторно-временско и сл. значења (недалек, скорашњи итд.). Тако је у примерима: његова ближа околина; догађаји из ближе прошлости. 2. комп. блискији (суперл. најблискији) – специјализован за случајеве када придев близак метафорично развија значења присности, интимности, другарске или љубавне везе, као што је у примерима: Он је био његов најблискији друг; Они су однедавно у блискијим односима итд.
На основу Речника САНУ, у коме се облик блискији проглашава неправилним, стиче се утисак да се у другом случају може употребити и компаратив ближи, који је правилнији, док би погрешно било употребити комп. блискији за случај просторно-временских значења, пошто је он маркиран и значењски обележен. Дакле, догађаји из ближе, а никако блискије прошлости, док нам друг може бити и ближи и блискији. Пошто Правопис остаје мало недоречен по овом питању, треба бити пажљив са придевом близак да нам не би постао изузетно неблизак.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *