ДА ЛИ ЈЕ РЕЦИКЛАЖА ИМА АЛТЕРНАТИВУ?

Модерна цивилизација поред свих својих достигнућа које нам олакшавају обављање свакодневних обавеза изнедрила је и нове опасности које се манифестују кроз утицај загеђења животне средине на целокупно становништво, с обзиром на константан повећан број регистрованих респираторних обољења и алергија услед емисије штетних гасова. Да ли је рециклажа исправан пут и решење обог проблема, покушали су да одгонетну у удружењу Зелена енергија кроз пројекат,, Рециклирај да би уживао“ – www.zelensad.rs. Сам назив пројекта и пројектног сајта указује на хитност акције самих граћана и институција.   ,, Један од назначајнијих проблема на које смо желели да укажемо је низак ниво културе рециклирања. Кроз пројектни сајт промовисали смо рециклажу као пут ка смањењу загађења и прилици да се створи нова вредност. Показали смо неке од начина како путем рециклаже можемо заштити животну средину, како смањити стакленичке гасове, чувати реке и жемљиште рециклирањем и упознати посетиоце сајта са законском регулативом.“ – поручују из удружења Пројект је подржан од стране Градске Управе за заштиту животне средине – Града Новог Сада.