ДАН БИОДИВЕРЗИТЕТА СЛАВИМО 22. МАЈА

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 22. мај за светски Дан заштите биодиверзитета у циљу подизања свести грађана и повећања разумевања значаја његовог очувања и одрживог коришћења. Биодиверзитет је под великим притиском различитих фактора угрожавања. Многе биолошке врсте су угрожене у већем или мањем степену, на прагу су нестајања или су чак неке и заувек изгубљене. Усвајањем Конвенције о биолошкој разноврсности, на самиту УН о заштити животне средине и одрживом развоју (Рио де Жанеиро, 1992. године), остварен је општи консензус да је биодиверзитет, који нам обезбеђује не само материјална богатства, већ и духовно здравље, темељ здраве животне средине и одрживог развоја. Такође је договорено да заштита и одрживо коришћење биодиверзитета треба да буде брига целог човечанства на глобалном, регионалном и локалном нивоу, нарочито у борби против сиромаштва. Извор: agrosmart