DANAS JE MEĐUNARODNI DAN MLADIH. OBLEŽAVA SE I U PANČEVU

Na današnji dan širom sveta obeležava se Međunarodni dan mladih. Tim povodom Novinsko izdavačka ustanova „Makedonski informativni i izdavački centar“, pod sloganom  Obrazovanje za sve“, nastoji da ukaže na značaj jednakosti i inkluzivnosti u obrazovanju, ali i na važnost učešća mladih u procesu transformacije obrazovanja, navodi 013info. Oni ističu da je obrazovanje jedina sigurna investicija u uspešnu budućnost. „Ulaganjem u obrazovanje i napredak mladih gradimo bolju budućnost za sve nas kao društvo, jer će mogućnosti koje mladi dobiju ostati nešto što će na duge staze obeležiti ovu akciju. Svi mladi ljudi između 15. i 24. godine starosti koji nam se obrate do 15.avgusta 2021. godine na mejl niu.miic43@gmail.com, na poklon će dobiti besplatno članstvo na godinu dana u klubu čitalaca naše ustanove, kao i kartu za jesenji seminar poslovnih veština koji organizujemo, da naučimo da moderne tehnologije nisu eksluzivno rezervisane samo za informatičare, matematičare i inženjere i da je važna i njihova primena na polju humanističkih nauka, a naročito tokom nastave u školama, kao i neka od naših izdanja za sretan početak nove školske godine“, saopštili su iz ove Ustanove. Podsećaju da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine donela Odluku da se 12. avgust obeležava kao Međunarodni dan mladih, jer se nastoji podići svest o pravnim ekonomskim, socijalnim, obrazovnim, kulturnim i svim ostalim pitanjima s kojima se susreću mladi ljudi širom sveta. UN ističe da 40% globalne populacije nisu učeni na jeziku koji govore ili ga ne razumeju u potpunosti, a preko 75% mladih izbeglica srednjoškolskog uzrasta ne pohađa školu. Najzad, mladi ljudi sa invaliditetom, mlade žene, mladi koji pripadaju osetljivim grupama nalaze se u nepovoljnom položaju kada je reč o pristupu obrazovanju koje bi poštovalo njihove različite potrebe i sposobnosti.Investiranjem u obrazovanje mladih podižu se njihovi kapaciteti za dalji razvoj, ostvarivanje društvenih uloga, socijalih inovacija, kao i potpunu participaciju u razvoju društva, te smanjenju siromaštva i nejednakosti. Prema UNESCO-voj definiciji mladi su ljudi između 15. i 24. godine starosti i njih je 1,8 milijardi na svetu. UN Strategija za mlade „Mladi 2030“ prepoznaje kapacitete ove populacije za pozitivne promene u svetu, ali i izazove sa kojima se suočavaju na putu ostvarenja svojih punih potencijala. „U svetu koji se neprestano menja, u svetlu četvrte industrijske revolucije, mladima je još izazovnije da nađu svoje mesto i steknu znanja i veštine koje mogu da prate ove promene. U okviru Izveštaja Evropske komisije o Jedinstvenom digitalnom tržištu istaknuto je da 44% građana EU i dalje ne poseduje osnovne digitalne veštine koje su im neophodne za uspeh u društvu u kom je digitalizacija u usponu. Zadatak odraslih je da mlade ljude aktivno uključe u društveni i politički život, da im pruže adekvatno obrazovanje, znanja i veštine potrebne za  tržište rada, pogotovo na poljima koja zbog industrijskih promena dovode do nestajanja poslova. Najvažniji zadatak koji je pred nama je da smanjimo jaz između opšte populacije i osetljivih grupa, koji je usled globalnih promena sve veći. Investiranje u inkluzivno, pravedno i ravnopravno obrazovanje je za svaku zemlju investiranje u društveni i ekonomski razvoj“, zaključuje se u saopštenju Makedonskog informativnog i izdavačkog centra. Izvor: 013info