Данас се обележава Светски дан детета

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић честитала је свој деци 20. новембар, Светски дан детета, уз поруку да су права детета неотуђиви део универзалних људских права о којима се не сме и не може преговарати. Дечја права имају сва деца, независно од тога где су рођена, са ким одрастају, које су нације или вере, а право на правилно и безбедно одрастање, изражавање мишљења и достојанство предуслов су њиховог правилног развоја. Посебно осетљиве групе деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, тешко болесна деца, деца која живе и раде на улици, деца која живе у руралним срединама, деца избеглице и жртве рата, деца жртве насиља и друга деца која се налазе у посебно осетљивим ситуацијама, су категорије које захтевају непрекидно ангажовање надлежних, без обзира на економске тешкоће државе, поручила је Стевановић. У протеклим годинама је унапређен законодавни оквир за остваривање и заштиту права детета, али стање у овој области и данас обележава недовољно развијен систем превенције и заштите деце од насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања. Од 294 притужбе које су у овој години упућене Заштитнику грађана у области права детета, трећина се односи на насиље над децом, упозорава Стевановић. Стога је преко 100 препорука упућено министарствима надлежним за социјалну заштиту, унутрашње послове, здравље и просвету, просветним инспекцијама, органима старатељства, школама и другим органима власти како би се предупредили наредни случајеви свих облика насиља над најмлађом популацијом, а јавност упозорила да над овим проблемом не затвара очи. Подршка детету жртви мора бити у центру пажње државе и друштва, рекла је Стевановић и додала да сексуално злостављање и искоришћавање деце захтева посебан и прилагођен приступ, како би се злостављање рано открило, надлежни брзо реаговали и како би се извршила успешна рехабилитација детета, а поновљена трауматизација спречила. У мултисекторском приступу насиљу над децом кључну улогу имају они државни органи који дају оквир систему заштите деце од насиља, као и они који у свакодневном раду примењују прописе, стандарде и протоколе поступања. Не мање значајна je улога независних институција, као што је Заштитник грађана, да контролишу органе и усмеравају их ка највишем остваривању свих права детета, закључила је Стевановић.

Ostavite odgovor