ДЕЛЕГАЦИЈА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ПРИСУСТВОВАЛА ЈЕ ДРЖАВНОЈ ПРОСЛАВИ СЛОВАЧКОГ НАРОДНОГ УСТАНКА У БАНСКОЈ БИСТРИЦИ

На позив министарке културе Словачке Републике госпође Љубице Лашакове, директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, социјални антрополог и археолог Кристијан Обшуст и фотограф Владимир Мучибабић, присуствовали су државној прослави 75. годишњице Словачког народног устанка. Делегација Архива Војводине је боравила у Банској Бистрици у периоду од 28. до 30. августа 2019. године где је, поред састанка са министарком културе Словачке Републике Љубицом Лашаковом и директором Музеја Словачког народног устанка Станиславом Мичевом, обавила неколико додатних састанака и разговора са представницима Владе Словачке Републике, директором Центра за истраживање културе и историје доњоземских Словака Универзитета Матеја Бела у Банској Бистрици Мирославом Кмећом, директором Архива Белорусије Виктором Курашом, народним посланицима словачког Парламента и представницима српске националне мањине у Републици Словачкој. Такође, током боравка обављено је и неколико разговора са високорангираним словачким дипломатама, бившим председником Републике Словачке Рудолфом Шустером, директором Уреда за иностране Словаке Јаном Варшом, амбасадором Републике Србије у Републици Словачкој Момчилом Бабићем, представницима Армије Републике Словачке, као и са ветеранимa Словачког народног устанка. Присуствујући различитим државним и културним манифестацијама у организацији Владе и Министарства културе Републике Словачке и Музеја Словачког народног устанка, представници Архива Војводине су у име ове установе положили венце на централни меморијал погинулим учесницима Словачког народног устанка у склопу официјалне манифестације полагања венаца која је организована као део званичне државне церемоније. На састанку са министарком културе Републике Словачке Љубицом Лашаковом и директором Музеја Словачког народног устанка Станиславом Мичевом договорена је сарадња између Архива Војводине и Музеја Словачког народног устанка из Банске Бистрице у контексту заједничког истраживања архивске грађе из фонда Ф. 183 Архива Војводине, односно дела фонда који се односи на злочине окупатора и њихових помагача над становништвом словачке националне припадности. Као резултат заједничког истраживања, договорено је публиковање монографије и зборника радова кроз заједничко издање Архива Војводине и Музеја Словачког народног устанка као и покретање посебне интернет платформе на којој ће бити постављена дигитализована архивска грађа на словачком језику са преводима на српски језик. Подршку овом међународном пројекту дала је и министарка културе Републике Словачке, истакавши да ће Министарство културе помоћи његову реализацију. Поред наведеног, размотрене су и могућности сарадње у контексту дигитализације архивске грађе, односно у стручној помоћи Музеја Словачког народног устанка у процесу дигитализације докумената из фондова Архива Војводине, као и други видови сарадње. Протокол о сарадњи између Архива Војводине и Музеја Словачког народног устанка биће званично потписан приликом планиране посете директора Музеја Словачког народног устанка Архиву Војводине током јесени 2019. године. Састанку су, поред министарке културе Словачке Републике Љубице Лашакове и Директора Музеја Словачког народног устанка Станислава Мичева, присуствовали и спољнополитички саветник министарке Милан Цигањ и директорка Архива музеја СНП Татиана Бабушикова, док су разговори обављени и са генералним директором канцеларије министарке Петером Хајналом и генералним директором Сектора уметности Јозефом Шволиком. Небојша Кузмановић и Кристијан Обшуст информисали су министарку о делатности Архива у току претходних месеци протеклих од њене посете Архиву Војводине у фебруару 2019. године. Посебно су указали на значај мултимедијалне изложбе „Просветни и културни живот Словака у Бачком Петровцу између два светска рата” која је тренутно постављена у галеријском простору Архива Војводине, као и о недавно публикованој тројезичној публикацији „Колективни идентитети Словака у Србији: Значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији”, чији су и сами аутори, а која је изашла у склопу издавачке делатности Архива Војводине на српском, словачком и енглеском језику. Министарка Љубица Лашакова је захвалила Архиву Војводине на пажњи коју поклања различитим темама везаним за истраживања Словака у Србији, као и на посети представника Архива свечаностима које су организоване поводом обележавања 75. годишњице Словачког народног устанка, који иначе према званичној статистици за становнике Словачке представља најзначајнији историјски догађај у њиховој целокупној историји. Уједно, истичући посебну захвалност др Небојши Кузмановићу за вишедеценијски допринос на афирмисању српско-словачког пријатељства и културних веза, као и на његовом публицистичком и научном раду везаном за словачко-српске теме, министарка културе Републике Словачке Љубица Лашаковa му је уручила посебно израђену почасну медаљу 75. годишњице Словачког народног устанка. Делегација Архива Војводине је приликом посете Музеја Словачког народног устанка обишла сталну поставку, као и нову мултимедијалну изложбу припремљену поводом обележавања 75. годишњице Словачког народног устанка. Такође, представници Архива су посетили један од тренутно најопремљенијих центара за дигитализацију који постоји у Европи, а који делује у склупу Музеја Словачког народног устанка. Вредност престижног Центра који се изузев дигитализације архивске грађе бави и дигитализацијом различитих артефаката материјалне културне баштине у 3D техници процењена је на око 35 милиона евра. Приликом посете Центра за дигитализацију и лабораторије Музеја, представницима Архива Војводине предочен је целокупни поступак конзервације, рестаурације и дигитализовања уз помоћ најсавременије технологије. На састанку са професором са Катедре за историју Филозофског факултета Универзитета Матеја Бела професором др Мирославом Кмећом договорена је сарадња са Центром за истраживање културе и историје доњоземских Словака Универзитета Матеја Бела чији је Кмећ директор, док је потписивање официјалног протокла о сарадњи између Катедре за историју Филозофског факултета Универзитета Матеја Бела и Архива Војводине договорено за јесен ове године. У разговору са директором Архива Белорусије Виктором Курашом размотрене су могућности потенцијалне сарадње између Архива Белорусије и Архива Војводине на истраживању грађе која се односи на хронолошки период Другог светског рата. Представници Архива Војводине су се приликом боравка у Словачкој такође састали са Станетом Рибичем, председником Удружења Срба у Словачкој, са којим су положили венац на спомен-плочу југословенским пилотима који су учествовали у Словачком народном устанку и чије се биографије налазе у сталној поставци Музеја Словачког народног устанка. Спомен-плоча пилотима Арсенију Бољевићу и Саву Пољанецу постављена је 2014. године у градићу Сљач захваљујући иницијативи Удружења Срба у Словачкој. Na pozvanie ministerky kultúry Slovenskej republiky pani Ľubici Laššákovej riaditeľ Archívu Vojvodiny Dr. Nebojša Kuzmanović, sociálny antropológ a archeológ Kristián Obšust a fotograf Vladimir Mučibabić navštívili štátne oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. Delegácia Archívu Vojvodiny pobudla v Banskej Bystrici v dňoch 28. až 30. augusta kde zasadali s ministerkou kultúry Slovenskej republiky Ľubicou Laššákovou a riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania Stanislavom Mičevom, ale usporiadali aj niekoľko dodatočných zasadnutí a rozhovorov s predstaviteľmi Vlády Slovenskej republiky, riaditeľom Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miroslavom Kmeťom, riaditeľom Archívu Bieloruska Viktorom Kurášom, národnými poslancami slovenského Parlamentu a s predstaviteľmi srbskej národnostnej menšiny v Slovenskej republiky. Počas svojho pobytu absolvovali aj niekoľko rozhovorov s vysokými diplomatmi, s bývalým predsedom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom, riaditeľom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jánom Varšom, veľvyslancom republiky Srbsko v Slovenskej republiky Momčilom Babićom, predstaviteľmi armády Slovenskej republiky a s veteránmi Slovenského národného povstania. Predstavitelia Archívu Vojvodiny navštívili rôzne štátne a kultúrne podujatia v organizácii Vlády,  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Múzea SNP, tiež položili v mene tejto inštitúcie venčeky na pamätník padlým účastníkom Slovenského národného povstania v rámci oficiálnej akcie kladenia vencov usporiadanej ako súčasť štátnej ceremónie. Na zasadnutí s ministerkou kultúry Slovenskej republiky Ľubicou Laššákovou a riaditeľom Múzea SNP Stanislavom Mičevom dohodli spoluprácu Archívu Vojvodiny a Múzea SNP z Banskej Bystrici v kontexte spoločného skúmania archívneho materiálu z fondu F.183 Archívu Vojvodiny, teda časti fondu, ktorý sa vzťahuje na zločiny okupátorov a ich pomocníkov nad obyvateľstvom slovenskej národnosti. Ako výsledok spoločného skúmania dohodli vydávanie monografie a zborníka prác v podobe spoločnej publikácie Archívu Vojvodiny a Múzea SNP, ako i spustenie osobitej internetovej platformy, kde k dispozícii budú digitalizované archívne materiály v slovenskom jazyku so srbským prekladom. Tento medzinárodný projekt podporila aj ministerka kultúry Slovenskej republiky, kvitujúc, že Ministerstvo kultúry pomôže pri jeho realizácii. Popri tomu, zvážili možnosť spolupráce v kontexte digitalizácie archívnych materiálov, teda v odbornej pomoci Múzea SNP v procese digitalizácie dokumentov z fondov Archívu Vojvodiny, ako i iné možnosti spolupráce. Protokol o spolupráci Archívu Vojvodiny a Múzea SNP bude úradne podpísaný počas plánovanej návštevy riaditeľa Múzea SNP Archívu Vojvodiny v jeseň toho roku. Okrem ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubici Laššákovej a riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva na zasadnutí boli prítomní aj poradca ministerky Milan Cigáň a riaditeľka Archívu Múzea SNP Tatiana Babušíková, kým sa rozhovory konali aj s generálnym riaditeľom umeleckého sektoru Jozefom Švolíkom a generálnym riaditeľom kancelárie ministerky Petrom Hajnalom. Nebojša Kuzmanović a Kristián Obšust informovali ministerku o činnosti Archívu v mesiacoch, ktoré ubehli od jej návštevy tejto inštitúcie vo februári 2019. Osobite podotkli význam multimediálnej výstavy Osvetový a kultúrny život Slovákov v Báčskom Petrovci medzi dvoma vojnami, ktorá je akurát nainštalovaná v priestoroch Archívu Vojvodiny, ale aj o nedávno zverejnenej trojjazičnej knihy Kolektívne identity Slovákov v Srbsku: význam slovenských kultúrnych a osvetových inštitúcií a  konfesionálnej identity pre nadobúdanie a odraz národnostnej identity Slovákov v Srbsku, ktorej sú aj autormi, a ktorá vznikla v rámci vydavateľskej činnosti Archívu Vojvodiny, v srbčine, slovenčine a angličtine. Ministerka Ľubica Laššáková sa poďakovala Archívu Vojvodiny za pozornosť, ktorú venuje rozličným témam, ktoré sú späté so skúmaním Slovákov v Srbsku, ako aj za návštevu osláv z príležitosti 75. výročia SNP, ktoré, podľa úradnej štatistiky pre obyvateľov Slovenska predstavujú najvýznamnejšiu udalosť v ich dejinách. Ministerka kultúry Slovenskej repbuliky Ľubica Laššáková vyjadrila osobitnú vďaku Dr. Nebojšovi Kuzmanovićovi za desaťročia prispievania v afirmácii srbsko-slovenských priateľstiev a kultúrnych vzťahov, ako aj pre jeho publicistické a vedecké práce späté so slovensko-srbskými témamy a odovzdala mu špeciálnu čestnú medailu 75. výročia SNP. Delegácia Archívu Vojvodiny počas návštevy Múzea SNP mala možnosť pozrieť si stálu expozíciu Múzea, ale aj novú, multimediálnu výstavu pripravenú z príležitosti zaznamenávania 75. výročia SNP. Tiež navštívili aj jeden zo súčasne najvybavenejších centier za digitalizáciu v Európe, ktorý pracuje v rámci Múzea SNP. Hodnota prestížneho strediska, ktoré sa zaoberá digitalizáciou archívneho materiálu a digitalizáciou rôznych artefaktov hmotného kultúrneho dedičstva v 3D forme, sa odhaduje na približne 35 miliónov eúr. Počas návštevy digitalizačného centra boli predstavitelia Archívu Vojvodiny zoznámení s celým procesom ochrany, obnovy a digitalizácie pomocou najmodernejších technológií. Na zasadnutí s profesorom na Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela prof. Dr. Miroslavom Kmeťom dohodli spoluprácu s Centrom pre výskum dejín a kultúry Slovákov na Dolnej zemi Univerzity Mateja Bela, ktorého je Kmeť riaditeľom, kým podpisovanie oficiálneho protokolu o spolupráci týchto inštitúcií dohodli v jeseň toho roku. V rozhovore s riaditeľom Archívu Bieloruska Viktorom Kurášom prebrali možnosti potenciálnej spolupráce Archívu Bieloruska a Archívu Vojvodiny, najmä pri skúmaní materiálov vzťahujúcich sa na obdobie druhej svetovej vojny. Predstavitelia Archívu Vojvodiny sa počas pobytu na Slovensku stretli aj so Stanem Ribičom, predsedom Združenia Srbov na Slovensku, s ktorým položili veniec na pamätnú tabuľu juhoslovanským pilotom, ktorí boli účastníkmi Slovenského národného povstania a čije životopisy sú súčasťou stálej zbierky Múzea SNP. Pamätnú tabuľu pilotom Arsenijovi Boljevićovi a Savovi Poljancovi postavili v meste Sliač v roku 2014 vďaka iniciatívy Združenia Srbov na Slovensku.