Дигитализације рада јавне управе велика развојна шанса

„Узимајући у обзир да живимо у 21. веку, чињеница је да дигитализација представља услов без којег се не може и, као један од основних приоритета Владе Републике Србије, представља пут који ћемо спроводити у наредном периоду“, рекао је покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, уочи одржавања панел дискусије, другог дана Конференције посвећене стварању дигиталних локалних скупштина, која се одржава у Новом Саду. Бјелић је нагласио да ће увођење е-парламената имати значајну подршку Покрајинске владе и ресорног секретаријата, јер је реч о процесу који олакшава рад локалних скупштина, и обезбеђује већу отвореност између грађана и локалних власти. Он је посебно указао на место, које Град Нови Сад остварује као пример добре праксе у контексту дигитализације, поготово када се има у виду да је реч о највећем граду у нашој покрајини, који треба да служи као пример другим локалним самоуправама. На Конференцији коју заједно организују Град Нови Сад и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), Бјелић је у излагању на тему: „Изазови постављања дигиталних параметара: платформа, ресурси и правни оквир“, учесницима изнео уверење да је процес дигитализације рада јавне управе велика развојна шанса Републике Србије. Он је подсетио да је Секретаријат до сада објавио неколико конкурса за суфинансирање локалних самоуправа и јавних набавки у укупном износу од близу 50 милиона динара. Циљ је био подршка општина у креирању стратешких документа, те примена неопходних електронских апликација, које јачају партиципацију грађана у јавним пословима и смањују огроман притисак трошкова на локалне буџете. Бјелић је навео и да ће кроз последње усвојене законске акте бити створене претпоставке за транспарентнији рад локалне управе. Тежња је да у раду локалних органа циркулишу електронски документи, који ће имати пуноважност и доказну снагу, чиме ће се административне баријере и бирократска дистанца према грађанима свести на најмању меру. Представници покрајинских, републичких органа и локалних самоуправа, имали су прилику да у оквиру овог скупа размене искуства и сазнају више о значају дигитализације на локалном нивоу, искуствима и изазовима у увођењу е-парламента, чују међународна искуства, добију додатна знања о правном оквиру за увођење нових технологија у циљу повећања јавности у раду и јачања двосмерне комуникације са грађанима у локалним заједницама.

Ostavite odgovor