ДОДАТНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА УЧЕСНИКЕ РАТОВА ОД 1990. ДО 1999. ГОДИНЕ У КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Покрајински секретаријат за привреду и туризам додељиваће у оквиру својих подстицајних мера за развој привреде у 2020. години бесповратна средства намењена повећању укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини. Ове године Секретаријат је додатно препознао аспект друштвене одговорности кад су у питању специфичне категорије становништва, тачније учесници оружаних сукоба у периоду од 1990. до 1999. године, који су вршили војну и патриотску дужност у оружаним акцијама предузетим ради одбране српског народа на територији бивше СФРЈ, као и суверенитета, независности и територијалне целокупности државе. Наиме, правилницима о додели бесповратних средстава за конкурсе у области привреде, и то микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина, опреме и софтвера, за набавку репроматеријала, подстицаје уметничким и старим занатима, за креативну економију, као и за допринос социјалној економији АП Војводине у текућој години, предвиђени су посебни критеријуми на основу којих се даје подстрек учесницима ратова деведесетих година. До сада су у конкурсима Секретаријата додатним бројем бодова посебно стимулисане особе са инвалидитетом и жене предузетнице. Планиран је и потпуно нов конкурс за набавку рачунарске опреме или услуге дигитализације како би се пословни и производни процеси дигитализовали и иновирали, при чему су, такође, посебно узети у обзир власници привредног субјекта или одговорна лица која су била учесници у оружаним сукобима, или пак уколико запошљавају учеснике оружаних сукоба у периоду од 17. августа 1990. године до 25. јуна 1999. године. Исто тако, у 2020. години велик се значај придаје пружању подршке развоју социјалне економије на територији Војводине, путем финансијске подршке привредним друштвима и предузетницима који запошљавају социјално и материјално угрожене категорије становништва или послују са њима, при чему су учесници ратова деведесетих година нa простору бивше Југославије препознати као посебна категорија. Статус борца ће се доказивати потврдом надлежног војног одсека Војске Србије. Покрајински секретаријат за привреду и туризам ишао је у домену социјалне економије корак испред Закона о социјалном предузетништву, користећи његов нацрт за дефинисање концепта финансијског подстицаја не само оних који запошљавају особе са инвалидитетом и на које се односи Закон о запошљавању особа са инвалидитетом, већ и других привредних субјеката који запошљавају социјално угрожене категорије, а са циљем да се пружи допринос конкурентности привреде, афирмацији и хуманом приступу унапређењу пословања у области социјалне економије. Поред поменутих конкурса Секретаријата планираних у текућој години, учесници ратова деведесетих година, као посебна категорија становништва, биће додатно бодовани и у конкурсима у области туризма и угоститељства.