DODATNI UPISNI ROK NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU

Tehnološki fakultet priznaje bodove sa prijemnog ispita iz predmeta Matematika i/ili Hemija, koji su osvojeni na drugim fakultetima u prvom konkursnom roku za upis 2023/24. Pored potrebne dokumentacije, kandidati prilažu i potvrdu o osvojenim bodovima. Prijavljivanje: 17. jula 2023. godine, od 8 do 13 časova u učionici broj 10/prizemlje Rang lista: 18. jula 2023. godine Upis: 19. jula 2023. godine, od 8 do 13 časova. Informacije o slobodnim mestima se mogu naći na sajtu Fakulteta: