ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИН

Овогодишњи жири за традиционалну доделу награде Захарије Орфелин за најлепшу књигу новосадског сајма имао је пред собом низ квалитетних и визуелно занимљиво решених издања. При њиховом нијансирању, једногласно је одлучено да параметар буде тежња ка остваривању што кохерентније симбиозе традиционалног и савременог приступа књизи. Вођени тиме, додељују прву награду књизи Хаџе Шамсудина Мухамада Хафиза Ширазија, Диван, у издању Културног центра Ирана. Књига Диван кроз добро промишљен дизајн на најадекватнији начин обједињује калиграфију, орнаментику и оно из чега је проистекла савремена илустрација – минијатуру, које удружено одговарају Хафизовој лирици. Уметнички израз Мархмуда Фаршчијана који се истиче препознатљивим колоритом и посебним поимањем простора визуелно кореспондира Хафизовој песничкој слици. Имајући у виду богатство савремених илустрација и атрактивног дизајна на први мах уочљивог на корицама и форзацима пријављених издања, у договору се додељују две друге награде: Књига Ејбонова, Кларка Ештона Смита у издању Орфелин издаваштва са домишљатим илустрацијама Ивице Стевановића и 100 лица столица, Јасминке Петровић Jasminka Petrovic у издању Креативног центра која тематски обједињује илустрације наших истакнутих илустратора: Ивице Стевановића, Ане Петровић, Николе Витковића, Драгане Радановић, Марице Кицушић Marica Kicušić , Игора Кекељевића, Мање Ћирић, Александра Золотића Aleksandar Zolotić , Бориса Кузмановића, Добросава Боба Живковића Bob Zivkovic , Јелене Васиљевић, Милице Раденковић Смиљанић, Маје Веселиновић Maja Veselinović , Соње Пауновић Варга, Ване Костуранов, Луке Тилингера Luka Tilinger , Марије Јевтић, Душана Павлића Dusan Pavlic , Маше Аврамовић, Алексе Јовановића Aleksa Jovanovic , Градимира Смуђе Gradimir Smudja и Миленка Стевановића. Трећа награда додељена је књизи Стиховне смернице за здраво одрастање, Весне Фекете Весна Фекете у издању Медија Тим Портала – штанд покрајинске владе са реалистичним илустрацијама Горана Јевтића. Илустративне цртеже делимично уоквирује традиционална орнаментика, што адекватно одговара актуелизацији историјске теме кроз поезију. Марија Ристић (председник) Мирко Димић Mirko Mex Dimic Драган Којић