ДОДЕЉЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПРОТИВГРАДНЕ МРЕЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У ВОЈВОДИНИ

Уговори за суфинансирање набавке противградних мрежа и елемената за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља потписани су данас у Покрајинској влади са 103 пољопривредника. Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић истакао је да укупан износ средстава која је Секретаријат определио на конкурсу за ове намене износи 85 милиона динара. „Број пријављених и број уговора за ова средства већи је него прошле године, те је ово прилика и да захвалим на одзиву по овој конкурној линији. Укупна вредност инвестиције је 175,2 милиона динара, а Покрајински секретаријат за пољопривреду по једној пријави је определио максимално 7,3 милиона динара“, нагласио је Божић. Он је подсетио на то да суфинасирање прихватљиве инвестиције од стране ресорног секретаријата износи до 60 одсто, као и на праксу када је реч о свим конкурсима – да је износ за бесповратна средства десет одсто виши уколико су жене носиоци пољопривредног газдинства, особе до 40 година или ако се газдинство налази на подручју са отежаним условима рада. „Подржаћемо овакав вид активности и у наредној години“, поручио је Божић и још једном позвао војвођанске пољопривреднике да редовно учествују на конкурсима Секретаријата. Покрајински секретар за пољопривреду нагласио је да сви они који конкуришу са исправним пријавама могу рачунати на ова средства и да је за наредну годину планирано да обим средстава, по овој конкурсној линији буде знатно већи. Божић је указао на то да ресорни секретаријат, на годишњем нивоу, има укупно 28 конкурсних линија намењених делом пољопривредним произвођачима, а делом локалним самоуправама и да је буџет за унапређивање ове привредне гране у нашој покрајини максимално оријентисан ка својим корисницима.