ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас уговоре представницима локалних самоуправа, центара за социјални рад и удружења грађана са циљем унапређења положаја Рома. Додељени уговори резултат су три завршена конкурса: Конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања у износу од 2.450.000 динара, Конкурса за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања у износу од 2.500.000 динара и Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у износу од 4.000.000 динара. „Како су проблеми ромске популације остављени локалним самоуправама да их процене и нађу решење, пројектима и суфинансирањем покушавамо да мотивишемо и оснажимо локалне самоуправе на њихово адекватно решавање, односно остваривање и заштиту права лица ромске националности. Остваривање тих циљева реализује се у институционалним и ванинституционалним оквирима“, рекао је покрајински секретар Предраг Вулетић обраћајући се присутнима. Како је додао, средства која су опредељена и данас додељена резултат су сталних анализа стања и потреба у локалним самоуправама, нарочито у погледу израде и реализације локалних акционих планова у области становања, као и запошљавања координатора за ромска питања. Према Вулетићевим речима, посебно планирани програми намењени су финансирању удружења грађана, а најважнији циљеви њихових активности јесу интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове, оснаживање ромских лидера, подршка у вези са обукама ради лакшег проналажења посла, стицање нових знања и вештина, као и промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња.