ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ НА ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ МЕЂУ НАЈБОЉИМА У СРБИЈИ

У Привредној комори Србије, 23. децембра 2021. године додељене су награде за најбоље докторске дисертације. Додељено је 11 награда за докторске дисертације одбрањене у школској 2018/2019. години и 6 награда за докторске дисертације одбрањене у школској 2019/2020. години. Дисертација др Невене Благојев „Моделовање и оптимизација континуалне биосорпције јона тешких метала из воде“ под коменторством проф. др Марине Шћибан и проф. др Оскара Бере, и дисертација др Алене Томшик “Сушење и екстракција листа сремуша (Allium ursinum L.) у циљу добијања функционалних производа са биоактивним потенцијалом” под менторством проф. др Сенке Видовић, налазе се међу 11 најбољих у 2018/2019. Дисертација др Маријане Ђорђевић „Утицај прехрамбених влакана шећерне репе и јабуке на реолошке параметре теста и квалитет безглутенског хлеба“, рађена под менторством проф. др Драгане Шороња-Симовић, и дисертација др Иване Пајчин “Оптимизација услова умножавања и примарног издвајања биомасе Bacillus sp. за примену у фитомедицини“, чији је ментор проф. др Јована Граховац, добиле су награду као најбоље у 2019/2020. Награда Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације се додељује за радове са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним доприносом развоју привреде, академске и шире друштвене заједнице на територији Републике Србије.