Dokumentarna izložba „Miša Dimitrijević – političar i novinar“ od 23. decembra u klubu „Tribina mladih“

Dokumentarna izložba „Miša Dimitrijević – političar i novinar“ biće realizovana povodom 130. godišnjice od smrti cenjenog srpskog političara i novinara, u okviru ciklusa Jubileji – znameniti datumi u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Izložba se može pogledati od 23. decembra, a trajaće do 08. januara 2020. godine.  Miša Dimitrijević (Novi Sad, 12. februar 1846 — Novi Sad, 23. decembar 1889.) bio je srpski novinar i političar, blizak saradnik Svetozara Miletića. Otac mu je bio ćurčija, koji je u vreme Bahovog apsolutizma ekonomski posrnuo pa je s mukom izdržavao porodicu. Majka mu je bila sestra slikara Dimitrija Avramovića. Niže razrede gimnazije učio je Novom Sadu, a više u Sremskim Karlovcima i Osijeku. Kao pitomac Tekelijanuma, u Pešti je završio pravo 1869. Posle toga izabran je za podbeležnika Novosadskog magistrata. Jedno vreme bio je zamenik velikog beležnika, a od maja 1871. godine postao je i senator magistrata. Uživao je glas vrednog, sposobnog, brzog i veštog službenika. U javnim poslovima dolazili su do izražaja njegova ambiciozna i autoritativna priroda, borbeni i nepopustljivi, a ponekad i zajedljivi karakter. Svojim kritikama u Letopisu Matice srpske privlačio je pažnju javnosti. Bio je vlasnik i glavni urednik lista Branik, član redakcije lista Zastava, Književnog odeljenja Matice srpske i Srpskog kola.