ДРИ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

ДРИ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

Државна ревизорска институција је, другу годину заредом, дала позитивно мишљење након ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП Војводине.

У извештају ДРИ се наводи да су финансијски извештаји о контроли буџета за 2019. годину припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са прописима.

Подсећамо да је ДРИ дала позитивно мишљење и на извештаје о контроли покрајинског буџета за 2018. годину. То је било прво позитивно мишљење које је ова институција, од почетка свог рада, дала на неки финансијски извештај о контроли буџета у систему територијалне организације коју чине локалне самоуправе и аутономне покрајине.

Покрајинска влада ће, као и до сада, одговорно и професионално наставити да реализује све циљеве из програма свог рада, у складу са приоритетима, како би се обезбедио бољи живот грађана Војводине у свим сегментима.