DRUGA TRIBINA: „ZA ZDRAV ŽIVOT SUBOTICE“

Na drugoj tribini “Za Zdrav Život Subotice” održanoj 28. avgusta, u organizaciji Udruženja za zaštitu životne sredine UZZPBIG iz Subotice, a pod pokroviteljstvom Grada Subotice, učesnicima je predstavljen brzi žičani transport Sky Way, navodi subotica.info. Kompaniju Sky Way Community je predstavljao regionalni lider Kristijan Spariosu koji je između ostalog rekao da su razvoj ljudske civilizacije na zemlji i lakši zivot potpomogla razna tehnička dostignuća. Da je sa druge strane to imalo i negativan impakt na životnu sredinu i ekologiju kao i stvorilo mnoge probleme u oblastima kao što su saobraćaj i transport u gradovima i državama. Spariosu se u opširnom izlaganju vise puta osvrnuo na bitnost zaštite životne sredine i između ostalog rekao da koncept koji on predstavlja u svim segmentima ima za cilj zaštitu iste. Dodaje da je Sky Way Beloruska kompanija koja svojim tehnološkim dostignućima ima u cilju rešavanje sve većih problema transporta, kao što su saobraćajne gužve, samim tim i brže vreme putovanja, smanjenje visoke smrtnosti kao rezultat saobraćajnih nezgoda i ublažavanje pogoršanja ekološke situacije u svim zemljama sveta. Transportni kompleks Sky Way je posebno vozilo na čeličnim točkovima (putnički – UNIBUS, teretni – UNITRACK, malo vozilo sa pogonom bicikla – UNIBIKE), postavljen na čelične šine koje su montirane na stubovima. Kompleks takođe obuhvata infrastrukturu – stanice, terminale, radionice, skretnice, automatski sistem kontrole, bezbednosti, električno napajanje i komunikacije. Zahvaljujući izuzetnoj ravnosti i krutosti žičanog koloseka Sky Way-a, ovakav tip prevoza može da razvije brzinu do 500 km/h. Žičani koloseci mogu biti jednostruki i višestruki, sa konstrukcijama koloseka postavljenim na spojene i samostojeće stubove, kao i odozgo montirani (kada je šinsko vozilo montirano odozgo na dve žičane šine) ili viseći (kada je šinsko vozilo okačeno da visi ispod jedne ili dve šine). Što se tiče nosivosti teretnog i putničkog transportnog sistema, Sky Way se deli na sledeće klase: ultralaku, laku, srednju, tešku i supertešku. U pogledu granice brzine, Sky Way može biti spor (do 100km/h), brz (do 200 km/h), jako brz (do 300 km/h), super brz (do 400 km/h) i hiper brz (do 500 km/h). Brzo kretanje postavlja izuzetno stroge standarde i zahteve u pogledu ravnosti i krutosti koloseka. Pri brzini od 350 km/h, UNIBUS će biti 6-8 puta isplativiji od brze železničke pruge, a od sportskog automobila čak 15-20 puta. Sky Way će imati najniže troškove među ostalim transportnim sistemima ako se, naravno, upoređuju različiti transportni sistemi slične nosivosti, nivoa udobnosti, brzine putovanja itd. Troškovi konkurentskih putnih saobraćajnica izgrađenih na ravnici su sledeći (uključujući troškove infrastrukture, šinska vozila i kupovinu zemljišta): na nasipu 30–50 miliona dolara/km i više, na nadvožnjaku 50–70 miliona dolara/km i više (brzina do 350 km/sat), sistem „Transrapid“ (voz po tehnologiji magnetne levitacije, Nemačka) 70–90 miliona dolara/km i više (brzina do 350 km/sat), savremeni autoput i konvencionalna železnica: na nasipu 3–5 miliona dolara/km i više, na nadvožnjaku 40-60 miliona dolara/ do 150 km/sat), jednošinska trasa 50 do 60 miliona dolara/ km i više (brzina do 60 km/sat). Sky Way komunikacioni sistem iste nosivosti biće znatno jeftiniji (za 5–10 puta) od drugih poznatih transportnih sistema zahvaljujući izuzetno niskoj potrošnji tradicionalnih (nejedinstvenih) materijala i konstrukcija za njegov kolosek i stubove. Za postavljanje Sky Way-a nisu potrebni zemljani nasipi, iskopi, granularne ili peščane pomoćne baze, mostovi, vijadukti, nadzemni prelazi, odvodni kanali, pešački prelazi, višeslojne spojnice i druge skupe konstrukcije. Masovna upotreba Sky Way tehnologije će imati ogroman pozitivan uticaj na životnu sredinu na čitavoj planeti u nekoliko aspekata. Prvo će se smanjiti potrošnja neobnovljivih izvora energije (kao što su nafta i naftni derivati, ugalj, gas), nemetali, železni i obojeni metali, što proizilazi iz niske potrošnje materijala i resursa neophodnih za izgradnju konstrukcije Sky Way koloseka i stubova. U tom kontekstu, takođe nema potrebe za izgradnjom nasipa, iskopavanjem, nasipima šljunka i peska, nadvožnjakom, natputnjakom, vijaduktom, mostovima, kanalima, pešačkim prelazima, višestrukim spojevima i drugim objektima zahtevnim u pogledu resursa. Drugo, masovna upotreba Sky Way transportnog sistema doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine budući da: koristi električnu energiju koju sam proizvodi a koja je najčistija vrsta energije; ima nisku potrošnju specifične energije (10–15 puta manju nego kod automobila); ovaj transportni sistem uzima u obzir ugrožene eko-sisteme (tundre, džungle, močvare, itd.); Sky Way ima mogućnost korišćenja alternativnih ekološki ispravnih vrsta energije (vetar, sunce, itd.). Treće, otuđivanje plodnih i drugih zemljišta koja su prethodno imala poljoprivredne, rekreativne i stambene namene za puteve, sa Sky Way će se smanjiti jer Sky Way rute ne zahtevaju dodelu velike površine zemljišta (manje od 0,1 ha/km, tj. isto kao i za pešake ili pešačke staze), a u isti mah neće biti potrebe za izgradnjom nasipa, iskopavanjem, tunelima, sečenjem šuma, obnavljanjem močvare, rušenjem zgrada, itd. Patenti – dobijeno je 50 patenata za izume, uključujući inostranstvo. Oni su prošli kroz višestruku procenu stručnjaka, nakon čega su dobili pozitivnu ocenu, uključujući i od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i trgovinu, Državnog komiteta za izgradnju Rusije i Solomenko Instituta za probleme saobraćaja Ruske akademije nauka. Sky Way vozila se testiraju i sertifikuju u Tehno Eko Parku u Marina Gorka (Belorusija) i Inovacijskom centru u Sharjah (Ujedinjeni Arapski Emirati). Prvi planirani komercijalni projekti su planirani u ovim zemljama ali to ne isključuje mogućnost da se pokrenu i u drugim zemljama kao sto je Srbija. Ova tehnologija bi u mnogome unapredila saobraćajnu i transportnu infrastrukturu a samim tim i industrije bazirane na njima. Spariosu je rekao, sada nudimo našu tehnologiju, da svi zajedno gradimo Sky Way i spasemo planetu. Jako bi voleli da Srbija prva u regionu počne da gradi naš sistem i svojim građanima obezbedi brz, siguran i bezbedan prevoz, brze poslovne mogućnosti sa svim zemljama u regionu. Ova tehnologija nesumnjivo donosi novu revoluciju u transportnoj industriji i rešiće velike probleme u buducnosti. U kojoj meri, pokazaće vreme i brzina implementacije u državama i njenim gradovima. Izvor: subotica.info