ЕКСПЕРТСКИ СЕМИНАР

У уторак 27. јула 2021, у хотелу Срем у Сремској Митровици, одржан је Експертски семинар у области заштите животне средине у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Србија- Босна и Херцеговина.

На Експертском семинару презентовани су циљеви и регулатива ЕУ у области управљања отпадом, принципи циркуларне економије, процена ризика и мониторинг дивљих депонија, као и примери правилног управљања отпадом.

Овом догађају су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Управе за инспекцијске послове из Републике Српске, Инспектората, Института за заштиту и екологију из Бања Луке, представници партнерских институција, представници локалних самоупарава, јавних и научних институција и други.