ФОНД ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ: НОВЕ АКТИВНОСТИ, САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Сусрет покрајинског секретара за привреду и туризам, др Ненада Иванишевића, са директором Фонда ,,Европски послови“ АП Војводине, Александром Симурдићем, а у присуству најближих сарадника, обележен је узајамном подршком и дефинисањем нових праваца заједничког деловања и сарадње, као и отварања нових могућности за сарадњу на значајним стратешким пројектима у наредном периоду. Секретар Иванишевић је учесницима истакао да постоје извесни аспекти у Секретаријату у оквиру којих ће доћи до значајних промена, тачније у тежишту рада, посебно у погледу пружања подршке локалним самоуправама. ,,Хоћемо да унапредимо конкурс за телкомуникације намењен локалним самоуправама, које су истакле да им је управо та област од великог значаја и да им је потребно. Са Туристичком организацијом Војводине имамо намеру да се упустимо и у формирање локалних туристичких организација где нису формиране и да пружимо помоћ постојећим, јер умногоме помажу и подстичу развој туризма на локалу. Такође, помоћ привреди нам је један од приоритета уз све поменуто, те боље дефинисање социјалне и креативне економије како би све спроведене активности на што ефикаснији начин довеле до таквог резултата да вредност и ефекти тих конкурса буду на што вишем и квалитетнијем нивоу. Свакако ћемо проћи и кроз оне програме Европске уније који подржавају социјални дијалог, јер је изостала свест о важности овог појма“, рекао је секретар Иванишевић. ФЕП ће од јануара 2021. године спроводити темељно мапирање ресурса и потенцијала у свих 45 јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, а уз унапред припремљену матрицу параметара, кључних тематских области на основу којих би се формирао и пројектни конзорцијум. ,,Постоји много тема које су важне и актуелне за Војводину, а које поспешују квалитет живота. Тематске целине које ће се узимати у обзир су транспорт, енергетика, заштита животне средине, рурални развој, привреда, пољоприреда, са посебним акцентом на производњи хране, те у том светлу је потребно сагледати на који начин би привреда могла бити стављена у фокус у оквиру активности ФЕП-а. Не можемо радити на јачању институционалних, административних капацитета јединица локалне самоуправе, а да занемарујемо привредну активност“, истакао је Симурдић, додавши да ће Фонд свесрдно помагати Секретаријату приликом разрада тема, идеја, концепата у оквиру свих активности ресора Секретаријата. Симурдић је такође додао да постоје бројни ресурси, како привредни, а посебно туристички, који нису препознати у свом пуном потенцијалу и капацитету. С обзиром да постоји мноштво аспеката за сарадњу, Секретаријат би заједничким идејама и активностима са ФЕП-ом спроводио активности и везане за пројекат ,,Најбоље из Војводине“ који би као пројекат био ревитализован. Намера је и да Секретаријат за привреду појединачним разговорима и разменом информација и искустава интензивније ради са кључним партнерима.