ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОДОБРИО ПЕРИОД МИРОВАЊА У ОТПЛАТИ КРЕДИТА

Републички Фонд за развој одобрио је свим корисницима кредита Фонда, који су у редовној отплати и којима ануитети доспевају у 2020 години, период мировања доспелих обавеза до 30 септембра 2020. године, са стањем дуга на дан 31. марта 2020. Фонд за развој предузео је неопходне мере како би у ванредним околностима, проузрокованим пандемијом COVID 19, олакшао тешку ситуацију у којој се нашла привреда и помогао да се превазиђу негативни ефекти и тешкоће у отплати обавеза.  Корисницима кредита чији су рачуни блокирани подношењем меница на наплату, извршиће се деблокада рачуна повлачењем меница, под условом да је блокада извршена за ануитете доспеле у 2020. и то само од стране Фонда. У периоду мировања неће се вршити принудна наплата потраживања, редовне и затезне камате, као и сва доспећа престају да се обрачунавају од 31. марта до 30. септембра 2020. Период мировања  у складу са овим програмом односи се како на кредите из средства Фонда за развој тако и на кредите по комисионим пословима Фонда из средства Републике Србије. Након истека периода мировања Фонд ће по овим кредитима направити нови амортизациони план тако што ће ануитете који су мировали до 30. септембра распоредити на преостале ануитете из постојећег амортизационог плана. Датум последњег ануитета по закљученим уговорима остаје непромењен. Корисницима кредита којима последњи ануитет кредита доспева на наплату у периоду мировања, помера се доспеће на 31.12 2020. У случају да је кредит обезбеђен гаранцијом банке, доспеће последњег ануитета помера се на 31.12 2020. уколико корисници кредита обезбеде продужење важења гаранције до 31.12 2021. Нова гаранција или анекс постојеће гаранције са наведеним новим доспећем мора бити достављена Фонду најкасније 15 дана пре датума доспећа гаранције. У супротном, у случају неплаћања обавеза,  Фонд ће о доспећу, активирати постојећу гаранцију. Корисници кредита који су у редовној отплати и ануитети им доспевају у 2020. години, а који НЕ ЖЕЛЕ ДА КОРИСТЕ мировање доспелих обавеза, изјаву о редовном обрачуну ануитета морају доставити на мејл moratorijum@fondzarazvoj.rs, најкасније до 15.априла 2020.  Информације о одлуци доступне су и на порталу Фонда за развој Србије.