FROM NOISE TO SOUND

U ponedeljak 18.11.2019. godine je na Akademiji umetnosti održana PROMOCIJA PUBLIKACIJE I FILMA u okviru međunarodnog projekta pod nazivom FROM NOISE TO SOUND.  Projekat From Noise to Sound finansira se sredstvima Međunarodnog višegradskog fonda (International Visegrad Fund), a realizuje se u okviru Akademije umetnosti u Novom Sadu u partnerstvu sa Univerzitetom umetnosti u Poznanju (Poljska), Akademijom umetnosti u Banjskoj Bistrici (Slovačka) i Fakultetom muzičkih i vizelnih umetnosti Univerziteta u Pečuju (Mađarska). Na promociji je predstavljena publikacija From Noise to Sound i prikazan  istoimeni film koji prate sam projekat i njegove aktivnosti. Takođe, cilj ove promocije bio je i da se privuče pažnja javnosti na problem nedostatka savremene skulpture u Novom Sadu i time pokrene diskusija važnih ključnih aktera u rešavanju ovog pitanja. Na promociji su govorili prof. Siniša Bokan, dekan Akademije umetnosti; Nikola Macura, docent (koordinator projekta); Dragana Garić Jovičić, kustoskinja istoričarka umetnosti i urednica publikacije i Vojin Ivkov, autor filma. Dekan Akademije umetnosti, prof. Siniša Bokan govorio je neophodnosti rešavanja problema javne skulpture i javnog prostora u Novom Sadu ističući značaj međunarodne saradnje i interdisciplinarnog pristupa u rešavanju ovog pitanja. Koordinator projekta, doc. Nikola Macura predstavio je projekat i njegove aktivnosti ukazujući da jedno od rešenja problema nedostatka savremene skulpture u gradu upravo može da bude zvučna instalacija, kao dobar primer interdisciplinarnog i efikasnog pristupa u rešavanju ovog problema.  Vojin Ivkov, autor filma From Noise to Sound govorio je o samom filmu, a Dragana Garić Jovičić, autorka i urednica istoimene publikacije, predstavila je publikaciju govoreći o njenim zanimljivostima i glavnim akterima. Publika se odazvala u velikom broju, a njen veliki deo činili su mladi ljudi i umetnici što je siguran znak aktuelnosti teme, ali i ohrabrenje da je mlađa generacija umetnika, kao umetnička zajednica budućnosti itekako svesna ovog problema i neophodnosti da se pristupi njegovom rešavanju.