Fruška gora – razgovarati se mora

Povodom Svetskog dana šuma, 21. marta,
Povodom Svetskog dana šuma, 21. marta, priča o Fruškoj gori i tome kako brinemo o šumama i ko bi trebao da brine o drveću. Prema poslednjem apelu planinara o seči stabala na Fruškoj gori, na potezu od Popovice do Kraljevih stolica, otvaraju se ponovo pitanja planirane seče stabala koju sprovodi Javno preduzeće ,,Nacionalni park Fruška gora”,ali i bespravne seče. Ove teme već su poznate i planinarima i šetačima i inspekciji, ali se zapravo ista priča ponavlja, naizgled bez jasnih odgovornosti i promene. Planinari iz Planinarskog društva ,,Fruška gora” poručuju da svake subote čuju motorne testere koje seku drveće. ,,Najnovija seča je bila pre par nedelja na potezu od Popovice prema Kraljevim stolicama. Drveća je bilo svuda po stazi i da bi se prošlo moralo se preskakati preko njih. Da napomenem samo da je Popovica mesto gde dolaze i izletnici rekreativci i roditelji sa malom decom koji šetaju tim delom Fruške gore. Tada roditelji sa decom nisu mogli da prođu tom stazom od debala koja su bila posečena i ostavljena na stazi. “ Prepreke na stazama, ali i prepreke u komunikaciji između ljudi koji vole i koji se brinu o Fruškoj gori, ne vode ka promenama na bolje. Planinari napominju da se niko ne brine o deblima koja padnu od bolesti i starosti, nego da su posečena zdrava stabla. Kažu da tokom svojih šetnji nisu sreli ljude iz Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Fruška gora”. ,,Naše planinarsko društvo ima svake subote akcije na Fruškoj gori i manje-više prolazimo i obilazimo iste staze koje pokrivaju velik deo Fruške gore. Ni na jednoj stazi nikad nismo videli da je bilo ko iz Nacionalnog parka ili neko drugi, osim planinara, zasadio i jedno drvo a kamoli da je pošumio ono što je posečeno. Ovo isto pričaju i planinari iz drugih planinarskih društava.” Da li je zaista tako da se oni koji su zaduženi da čuvaju Frušku goru u pogledu njenog drveća ne brinu o ovom prirodnom dobru koje ispunjava živote velikog broja izletnika, planinara i šetača? Nacionalnim parkom gazduje javno preduzeće, osim u delovima gde su u pitanju privatni posedi. Njihova odgovornost jeste da organizovano održavaju šume u vidu seča i pošumljavanja, a sve to u okvirima zakona i planova.
Foto: Planinarsko društvo ,,Fruška gora“
Iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode kažu da se svi radovi izvode u skladu sa ,,Osnovom gazdovanja šumama” , a da Nacionalni park ima nadležnost za Frušku goru. ,,Na području gazdinskih jedinica kojima ne gazduje Nacionalni park, te obaveze izvršava onaj ko njima gazduje (privatne i crkvene šume) i obavezan je o svim radovima obavestiti Nacionalni park. Za kontrolu legalnosti šumskih radova nadležna je šumarska inspekcija pri Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. “ JP ,,Nacionalni park Fruška gora” objašnjava da su seče koje su oni organizovali deo procesa obnavljanja i da se sprovode planski, te da se stabla koja se prirodno osuše uklanjaju  osim na lokalitetima 1. stepana režima zaštite. Deo stabala koja se osuše se ostavlja zbog očuvanja biodiverziteta. ,,Sve aktivnosti vezane za šume, kao što su obnavljanje šuma, podizanje novih šuma, nega šuma, semenska i rasadnička proizvodnja, svi oblici zaštite šuma (od štetnih insekata, biljnih bolesti, stoke, divljači, čoveka, požara), održivo korišćenje šuma i tako dalje, planirane su u važećim planskim dokumentima. “ Nacionalni park ima pet radnih jedinica, u Sremskoj kamenici, Beočinu, Vrdniku, Ležimiru i Erdeviku. Zaposleni su ljudi iz oblasti šumarstva, zaštite prirode, prava i ekonomije. Radovi koje oni sprovode trebalo bi da jesu u skladu sa propisima i planovima, iako planinari i šetači tvrde da seča nije dobro isplanirana, te da se pored preterane seče bez pošumljavanja, takođe i zakrče staze za šetnju. Ipak, veliki problem predstavlja i bespravna seča, koju je nacionalni park dužan da prijavi Šumarskoj inspekciji. Šumarsko-lovna inspekcija pri Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo primila je 52 prijave za bespravnu seču od strane Nacionalnog parka u 2017. godini, a oduzeto je 91,52 kubna metra. Saradnja inspekcije i Nacionalnog parka je ključna da bi se slučajevi bespravne seče rešili, ako se počinioci pronađu. ,,Ukoliko šumarsko-lovni inspektor prilikom vršenja redovnog nadzora utvrdi bespravnu seču i zatekne izvršioca, obaveštava korisnika šuma i podnosi prijave u skladu sa zakonom, a ukoliko ne zatekne izvršioca, obaveštava korisnika šuma koji u saradnji sa policijom rade na pronalaženju izvršioca”. Tako poručuju iz inspekcije i kažu da za konkretnu seču na potezu od Popovice prema Kraljevim stolicama inspekcija kaže da nije primila prijavu, ali da će izvršiti  nadzor u vezi sa tom sečom. Osim saradnje institucija koje brinu o šumama Fruške gore, važno je podstaći i razumevanje i otvoren razgovor između planinarskih društva i organizacija koje se bave razvojem turizma i očuvanjem Fruške gore. Jedna od takvih udurženja je ,,Fruškać”, iz kojeg poručuju da je seča drveća dugogodišnji problem, ali da se uvek trude da ne iznose zaključke o seči dok ne pitaju šumare za objektivnu sliku. Kao veliki problem navode i seču mladog hrasta tokom praznika i generalno problem bespravne seče, te najavljuju da će podaci o tome uskoro biti na njihovom sajtu. U ,,Fruškaću” se fokusiraju na novi pistup održavanju Fruške gore, kroz okupljanje svih strana u razgovor. ,,Ono što ćemo mi pokušati je da okupimo zajednicu i pokrenemo dijalog i okupimo nezavisene stručnjake, udruženja i šumare. Planiramo da otvorimo dijalog sa Nacionalnim parkomu, jer nema potrebe da napadamo jedni druge. Počeli smo komunikaciju i voleli bismo kao zajednica da rešimo stvari. “ Da bismo sačuvali prirodno dobro koje imamo nadomak grada, što je veliko bogatstvo, moramo biti spremni da otvoreno razgovaramo o ovom problemu i sagledamo svačiju odgovornost, ali i unutrašnje probleme sa kojima se svaka od ovih odgovornih strana susreće. Trebalo bi da razumemo da je potrebno planirano održavati šumu, te da ako svako poseče ,,samo jedno stablo” , Fruška gora ubrzo neće biti ono što jeste.

Za Vojvođanske vesti: Ena Entina Gucunski

Ostavite odgovor