GAJENJE PARADAJZA I PAPRIKE NA MALIM POSEDIMA

Na malom posedu paradajz i paprika se gaje iz rasada proizvedenog u plastenicima.Da bi proizvodnja bila uspešna treba rasađivanje obaviti u optimalno vreme. Rasađivanje se obavlja kada se temperatura zemljišta i vazduha ustali na 15 C, a za papriku koja je toploljubiva biljka može sačekati i toplije zemljište. Ako se rasađivanje obavi u hladno zemljište koren se slabije razvija, a listovi žute. Kasno rasađivanje dovodi do nesazrevanja plodova koji se beru u fiološkoj zrelosti. Ovo povrće traži kvalitetno i strukturno zemljište, koje može da se zaliva. Za paradajz treba birati osunčane delove bašte, redovi se postavljaju u pravcu strujanja vazduha. Rasad paradajza mora da ima jasno zelenu boju,temeljno stablo s mnogo listova. Kržljav se nikada neće razviti u kvalitetnu biljku. Najbolje je da se paradajz rasađuje u dva navrata, zbog promenljivih vremenskih uslova kako bi obezbedili sigurne prinose. Pardajz će biti otporniji na napad plamenjače, koja je njopasnija bolest, ako se čim se rasad primi, obavi prvo prskanje fungicidima na bazi bakra. Kada porastu temperature, treba dva puta nedeljno zalivati, u početku sa manjom količinom vode, a kako biljke rastu zalivanja treba povećati.Zalivanje treba obaviti u večernjim satima. Redovna mera je i prihranjivanje vodotopivim đubrivima, kao i uklanjanje zaperaka.Ukoliko se ne uklone zaperci , na biljci će se formirati manje plodova koji će ostati sitni i neukusni jer će zaperci uzeti hranu. Papriku na okućnici ne treba rasađivati blizu paradajza zbog zajedničkih bolesti i štetočina. Paprika traži plodna zemljišta , bogata organskom materijom i prihranjivanje u toku vegetacionog perioda. Paprika podnosi gušći sklop od paradajza, ali zbog plitkog korena, leti zemljište treba prekriti malčom koji će sprečiti pregrevanje zemljišta i sušenje korena. Paprika traži dosta vode i vazduha u zemljištu. U toku vegetacije treba redovno vršiti okopavanje i zalivanje češće nego paradajz, posebno kada plodovi počnu da rastu. Najbolje je ukoliko je moguće navodnjavati sistemom kap po kap. Autor: Radojka Nikolić,dipl.ing. Izvor: PSSS