ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ 16 ГОДИНА УЗ ПРИВРЕДНИКЕ

Поводом 16.рођендана Гаранцијског фонда АП Војводине разговарали смо са челним људима ове значајне  институције којој је првенствени задатак да привредницима Војводине олакша приступ финансијском тржишту и обезбеди повољније услове кредитирања од оних које нуде пословне банке. Тај наизглед једноставан, задатак Фонд остварује издавањем гаранција банкама као средства обезбеђења уредног враћања банкарских кредита. У фокусу Фонда је подршка пољопривредницима, малим и средњим предузећима, предузетницaма и предузетницима, који имају квалитетне пројекте али немају одговарајућа средства за обезбеђење финансирања од комерцијалних банака. Самим тим Фонд битно утиче на пораст запослености и животног стандарда, динамичнији и уравнотеженији регионални развој АП Војводине у складу са Националном стратегијом привредног развоја Републике Србије, повећању извоза и унапређењу конкурентности привредних субјеката. Поред тога Фонд помаже приликом оснивања, почетка рада и развоја привредних субјеката чији су оснивачи жене и млади. Кључни метод за реализацију ових циљева је смањење нивоа ефективне каматне стопе. Портал Војводјанске вести – са географским пореклом је организовао разговор са директором Гаранцијског фонда господином Ђорђем Раковићем, који Вам овом приликом у целости преносимо. – Крајем прошле године сте донели веома амбициозан план за 2019.годину која је при крају, како оцењујете резултате у овој години и колико сте задовољни постигнутим?   Веома смо задовољни постигнутим резултатима, а пре свега чињеницом да је број издатих гаранција знатно повећан у односу на 2018. годину, а укупан гарантовани износ се дуплирао. У протеклих шестнаест година, Гаранцијски фонд  је издао више од 1700 гаранција и ангажовао гарантни потенцијал у износу преко 62 милиона еура. У последње три године, учињени су напори да се активности знатно прошире, те у овом тренутку, са задовољством истичемо чињеницу, да се уз подршку гарантних линија Гаранцијског фонда могу реализовати активности привредних субјеката у готово свим областима привреде на територији Аутономне Покрајине Војводине. Иза нас је велики број догађаја на којима смо промовисали наше конкурсне линије и имали прилику да се сретнемо са потенцијалним клијентима. Трудили смо се да будемо присутни и у медијима, тематским емисијама, панел дискусијама, конференцијама, региналним и међународним сајамским манифестацијама.   – Друго питање се надовезује на претходно: Какви су планови за наредну 2020 годину?  Фонд ће, као и до сада, издавати Гаранције предузетницима и привредним субјектима који обављају делатност у свим гранама привредe, субјектима који започињу обављање привредне делатности („start up“ пословне активности) земљорадничким задругама, као и носиоцима регистрованиих породичних пољопривредних газдинстава. У наредној,  2020. Години, Фонд ће издавати гаранције за куповину пољопривредног земљишта, за набавку нове пољопривредне механизације и опреме, за набавку основног стада, вишегодишњих засада, за набавку нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима, носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, и земљорадничким задругама, за набавку опреме за младе до 35 година и предузетнице и власнице малих предузећа који делатност обављају до три године, за „Start up“ кредите за почетнике, односно радно неактивну популацију, за набавку репроматеријала у пољопривреди и привреди, за набавку опреме за побољшaње енергетске ефикасности и примену обновљивих извора енергије.Такође, важно је поменути и могућност аплицирања за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавку пратеће опреме, за обезбеђење кредита намењених финансирању инвестиција у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, за куповину објеката за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно-образовних услуга, за подршку сектора информационих технологија, за подршку пословања извозно орјентисаних предузећа као и   за подршку развоју сеоског и винског туризма. Прошле 2018. године сте покренули нову акцију „Клуб пријатеља фонда“, сада можемо да кажемо да се већ назиру почетни резултати, како оцењујете рад „Клуба“? Клуб пријатеља Гаранцијског фонда је покренут у циљу унапређења пословне сарадње и већег задовољства клијената. У том смислу,  Гаранцијски фонд је током 2019. године постојећим и новим клијентима понудио чланство у Клубу пријатеља фонда. Кроз поменуто чланство, клијенти имају на располагању обавештења и информације, које су од значаја за обављање пословне делатности, разне попусте, везано за приступ важним догађајима, сајамским и другим манифестацијама, као и погодности приликом куповине репроматеријала, опреме и механизације и др. Наведене погодности важе само за клијенте – чланове Клуба пријатеља фонда (члан се идентификује путем картице коју издаје Фонд). На званичној интернет презентацији Гаранцијског фонда доступне су информације и обавештења везано за правна лица која су Партнери Клуба пријатеља и који члановима Клуба нуде посебне услове и погодности, за сваку уговорену продају или извршену услугу, (произвођачи и продавци репроматеријала, опреме и механизације).   Поред редовних активности Фонд је развио и значајну међународну сарадњу кроз чланство у АЕЦМ-у, (АЕЦМ – Европска асоцијација гарантних институција). У чему је значај овакве сарадње на међународном плану?   Током 2019. године, Гаранцијски фонд АП Војводине је наставио дугогодишњу сарадњу са Европском асоцијацијом гарантних институција (AECM – European Association of Mutual Guarantee Societies) која је основана1992. године у Бриселу и данас броји преко 40 чланова. Већином су то Фондови из земаља чланица Европске уније, али и финансијске институције из Руске федерације, Републике Српске и Републике Турске. Ова Асоцијација окупља приватне гаранцијске шеме, јавне институције, гаранцијске фондове, као и развојне банке. Све те институције као основни циљ имају подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, који имају квалитетне пројекте али немају одговарајућа средства обезбеђења за њихово финансирање од стране пословних банака. Као члан ове Асоцијације, Гаранцијски фонд постаје препознат у Европској унији, а највећи бенефити су могућност размене информација и искустава са чланицама Асоцијације из других држава и лакше обезбеђење и повлачење средстава Европске уније. Ове године, Годишња скупштина Европске асоцијације гарантних институција, одржана је Антверпу (12-15 јун), Краљевина Белгија, под високим покровитељством Министарства финансија. Кључна тема била је „Утицај дигитализације на гаранцијско пословање – шансе и изазови“, којој је посвећене посебна сесија и на њој смо учествовали као представници Гаранцијског фонда АП Војводине.   Читав свет се суочава са проблемом климатских промена, ви сте били у октобру на међународној конференцији “Приватне инвестиције за климу” у Сеулу, главном граду Јужне Кореје. Реците нам нешто више о новим аспектима борбе против глобалног загревања и инвестицијама које ће подржати Гаранцијски фонд?   У праву сте, делегација Гаранцијског и Развојног фонда АП Војводине узела је учешће на међународној конференцији “Приватне инвестиције за климу” у Сеулу. Циљ ове Конференције био је да се укаже на проблем глобалног загревања који проузрокује промену климе на глобалном нивоу. Тежи се, ка формирању једног међународног оквира за третирње изазова и опасности са којима се сви суочавамо услед климатских промена. Међународна конференција “Приватне инвестиције за климу” имла је за циљ да информише и упозори међународну заједницу ради предузимања конкретних активности везаних за превзилажење изазова и опасности са којима се сви суочавамо услед климатских промена. Закључци са ове конференције искориститиће се, како би представљали, с једне стране, подстицај за усвајање одговарајуће Резолуције, у сарадњи са секретаријатом Организације уједињених нација, а с друге стране, да се оствари и да допринос учесника у активностима везаним за климатске промене, које ће бити саопштене у оквиру Самита на врху ОУН посвећеног климатским порменама.   Генерално питање за све: Шта би поручили својим клијентима и онима који тек намеравају да покрену свој бизнис у новој години?   У новој 2020. години свима желим пуно здравља, успеха, радости и лепих тренутака.  Надам се да ће наредна година бити много лепша и лакша од оне коју остављамо за нама. За то морамо да се побринемо и сами, односно да урадимо све што можемо како бисмо били срећни и задовољни и како бисмо допринели срећи и задовољству драгих људи који нас окружују.   Шта би поручили својим клијентима и онима који тек намеравају да покрену свој бизнис у новој години? Пре свега бих им пожелео добро здравље и срећу у  Новој години, а што се тиче пословања мислим да је најважније да верују у своју пословну идеју, да буду иновативни и упорни и да се континуирано информишу о свему што може да им олакша и унапредеи пословање. Гаранцијски фонд је увек уз своје комитенте и стоји им на располагању.