ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АПВ СТАБИЛАН ОСЛОНАЦ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Гаранцијски фонд поред тога што сваке године узме учешће на Пољопривредном Сајму, препознат је по повољним гаранцијским линијама у пољопривреди. Ове године Гаранцијски фонд посебно је предузео повољне гаранцијске услове за жене предузетнице. Преко посебне гарантне линије предузетнице у Војводини имају прилику да добију далеко повољније кредите од пословних банака уз гарнције Гаранцијског фонда Војводине. То подразумева нижу каматну стопу, дужи грејс период, ануитете плаћања по жељи клијенткиња, а све због гаранције Гаранцијског фонда, која износи 100% на износ кредита и припадајућих камата, Банка је у прилици да понуди услове које иначе не би понудила на тржишту. Позивамо све предузетнице да се и након Пољопривредног сајма јаве у Гаранцијски фонд АП Војводине како би заједно размотрили све бенефите које Гаранцијски фонд пружа предузетницама.