Geopolitika Baltika – Švedska danas

Predavač će se baviti sledećim pitanjima:  Kakav je položaj Švedske u savremenim geopolitičkim tokovima? Koji su unutarpolitički odnosi na snazi u Švedskoj? U kakvim je odnosima Švedska sa svojim susedima? Da li je savremena Švedska zainteresovana za uspeh evropskog projekta? Životni standard, društvena situacija i ekonomska razvijenost Švedske danas. Burna prošlost, neutralna sadašnjost i pitanje budućeg odnosa prema međunacionalnim vojnim savezima. Da podsetimo, predavanje „Geopolitika Baltika – Švedska danas“ biće održano u petak 3. novembra  u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Predrag Rajić, pravnik.  

Ostavite odgovor